Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christenheyt angenomen zynt. Ten derden melden sie die opkumpst vnde vortganck van allen menschelicken insettongen, vnde wat schriffturen dair op gebogen wurden. Artikelen die van der Christenheyt gebruickt zynon, sal inen nyt annemcn om die Christenheyt,

mer om dat bescreuene woirt, kommen sie dar init ouer '), stain sie tegen of gar buyten die schrifft, dan sal men sic verwerpen.

Die waire vnde falsche Christenheyt*) dienen ons beyde in twe treffelicke inanyren. Ten ersten, dat sie die bibel vur gotlicke lullige schrifftnir gerekent hebben, dit getuichnis sterckt onse geloue.

Ten anderden, dat sie ons dese boeken bis her in allen priecipalen artikelen ongefelsschet bewaret hebben, also dat men alle gebreken mach beteren, als die verscheyden boeken vnde spraken by den anderen gelacht, vnde van goede gelcrte mannen ouersien werden,

dit is by onsen tydon seer ryckelick gedain. Aldus heft ons Gott gewissclick dat bocck des leuens tegen Duuel, Antichrist, vnde alle ketter reyn bewaret. Dit moet men ongctwyuclt gelouen, vnd op Godcs genad betrouwen, anders must // alles ongewis werden. fo.c.lxxxvtj'. Merck. Men sal die rechte kerek horen vnde folgen, dair sie by die sehrifftuir blijfft, mer als sie dwalet in gueden menungen tegen off buyten die sehrifftuir, dair sal men sie nyt folgen. Als die gotlosen tegen die hillige sehrifftuir eendrachtich consentyren, onder den naem vnd schijn der hilligcr kereken, gelijck die Juedischc priester tegen die propheten, Christuin vnde apostelen vormails gedain hebben, vnde gelijck nu viel pausselicke papen vnde munnickcn tegen die gheopenbairde wairheit doin, sulcken consent salmen als den duuel selues ongefolcht laten. Men sal hyr bcneucn omsien, of die getwiste artikelen oick van die erste Christenheit gebruickt zijnen, als Tertullianus leret lib. de prescriptione hereticorum & contra praxeam. Yerum est inquit quod prius traditum est, falsum quod posterius.

Die enicheit der kereken.

Die Christen blyuen litmaten enes lichams mit warliafftige liefft,

al ist dat sie in etlicken artikelen verscheiden menungen hebben,

wanneer sie in den principalen punten consentyren, als van ene gotheit, van Christus gotheit vnde menschlieit, van hemel vnde hel, van onse salicheit alleen in Jesus verdienst gelegen, \nde der

gelijcken. // . ; ...r

Gantz eendrechtich gelouen in allen punten, is ons seer to wun- fo. c.lxxxvnj .

1) Voor het geval dat zij daarmede overeenstemmen. Maar staan zij tegen, d. w. z.

strijden zij met de Schrift, enz.

2) De middeneeuwsche kerk heeft in weerwil van hare verbastering steeds

staande gehouden, dat de Schrift Gods woord is.

Sluiten