Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Carthusii. 208.

Cassander, Georgius. 95; — 'g verhouding tot Anastasius Veluanus, 95, 96, 100, 101,115 388.

Catechumeni. 175; — werden in een volle doopvont gedoopt, 192 ; — 197.

Celestinus. paus, 370.

Chemnitz, Martinus. 97.

Christenheid, de eerste — de reinste, 154.

Christoffel van 01 d e n b u r g. 354.

Christoffel, (St.). 280.

Christus, hoofd der kerk, 12; — 40 • — zijn bloed reinigt van zonden, 43, 44; — is het gedoode „lam" voor de zonden, 44; — gedoopt, 44; — is heilige „bloedstorter", 45 ; C h r i s t i vergaderinge, 49. — gaf zich zelf voor de geloovigen, 57; — volkomen verdienste, 169; — de eenige vol brenger der 10 geboden, 183.

C h r y s o s t o m u s. 136, 167, 170, 171, 175, 184, 185, 195, 205,210, 211, 219, 220, 223, 224,255,270, 271, 272, 275, 282,283,286,287;

over de beelden, 291; — 296,

325, 329 ; — over 't Avondmaal, 436.

Cicero. 362.

Cirillus. 154, 287, 329,334,393, 401, 402, 403, 417.

Clemens Alexandrinus. 489.

Clemens ad Jacobnm. 213.

Clemens V. paus, 370 ; — VI, 277, 370.

Clerici, dikwijls blijft de ware kennis van Gods Woord meer bij de lagere geestelijkheid dan bij de hooge, 330.

Clinici. 175.

Clodoveus. (Clovis), 296.

Coelibaat. geschiedenis van den strijd over het —, 249—253.

Commodus. keizer, 303.

Communiceeren. driemaal per jaar; Kerstmis, Paschen en Pinksteren, 205.

Conciliën. 141,143 ; — Carthago, 181, 197, 249, 367, 368; — Nicenum, 180, 181, 249, 288, 335; — Toletanum, 249 ; — Chalcedonense, 249 ; — Basiliense, 271 ; — Florentinum, 271; —Claremontanum, 277 ; — Lugdunense, 277 ; —Eliberitanum, 288 ; — Constantiense, 336; — Milevitanum, 367, 368.

Concubine n. 252.

Confessores. 186, 215, 278, 482.

Confessionisten. (Lutheranen),

495.

C o n s t a n s. 371.

Constantinopel. keizer van —, 288.

Constantinus, keizer; de „Donatio Constantini", 265; 290, 291, 295, 296; zijne bekeering, 326, 329, 331, 337, 366.

Corpus iuris canonici. Zie G r at i a n u s.

Corpus iuris civiiis. Zie J u s t in i a n u s.

Corpus phantasticum. 445.

Creatuur-vergoding. kau niet

helpen, 19, 28; — is afgoderij, 145.

C r o m. Matth., te Antwerpen, drukker, 516, 517.

Crustarius, Joannes. 99* (akten-boeken), 460.

Cunerus Petri. eerste bisschop van Leeuwarden, 495.

Cyprianus. 137, 175, 179, 180, 181; — contra Demetr. et delapsis, 181 ; — 186, 193, 195, 205, 207, 210, 214, 219, 225,249,265, 270; — meende, dat terstond na den dood sommige zielen werden gekroond, 271; — 278, 282, 286, 287 ; — 315, 328, 329, 340.

C y r i 11 u s. Zie C i r i 11 u s.

Sluiten