Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladi.

6. Broederlicke vereeninge van sommighe kinderen Gods.

Ghedruct An. 1560 583—650

Inleiding 585—601

Karakteristiek van dezen bnndel van negen verschillende geschriften; en bibliographie. bl. 585. De dnitsche origineelen van de meeste daarvan, bl. 586—589. De eigenlijke „Broederlicke vereeninge" en de zeven artikelen van Schlatt am Randen, bl. 590. De acht verdere geschriften van den bnndel. bl. 595.

Inhoud van den Bundel 603—650

1. Broederlicke vereeninge aengaende seuen articulen.

bl. 605. 2. Eenen Sendtbrief van Hichiel Satler aen de Ghemeynte Gods tot Horb. bl. 614. 3. Tander genoeehdoeninghe Christi. bl. 620. 4. Yander Echtseheydingbe.

bl. 630. 5. Van tweederley ghehoorsaemheyt. bl. 633.

6. Tan booringhe der valscher propheten. bl. 637.

7. Van boose Voorstanders, bl. 640. 8. Eenen Sendtbrief van Melchlor Rinck ende Antonins Jacobsz. bl. 642.

9. Van de Sentencle tegen Michiel Satler. bl. 645.

Aanvullingen en verbeteringen 651 653

Alphabetisch register 655 664

Sluiten