Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thom derteinde.

Vnderscheit tusschen de rechte vnde valsche boeken, vnde worumme dit boeck vnderscheit genoemet were.

Noch ys hyrby gedruckt de dispution ') van der Godtheit des Vaders, des Soens vnde des hilligen Geistes, 80 A. 2'. mit synen vorwanten 2) yn voeryarens) tho lubeck muntlick vnd schriftlick gehandelt hefft mit M. S. vnde sinen vorwanten. //

1) Misschien drukfout voor: „disputation". Maar ook „dispution" komt voor.

2) Niet eigenlijk ons „geestverwanten", maar „vrienden", „aanhangers".

3) Zie Inleiding, bl. 319 boven.

Sluiten