Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. VAN DEN RECHTEN MIDLER VNDE DE VALSCIIE MIDLER8.

Psal. 115. Actor. 4. Acto. 10.

Dv") Apoc. 19. 22.

Ltice. 1.

3. Reg. 8. 2. Par. 6. Deut. 6. Matt. 4. Luce. 4. Acto. 4. Apoc. 19. 22.

1. Cor. 10.

D v'

Jere. 13. Hebr. 8. 10.

yn syn hillicheit. Tom. ij *). Lauen yn den hilligcn, is nicht: de hilligen anropen. Sunder ydt is so vele, dat men Godt darynne lauen: offte dar van lauen vnde prysen sal, dat he syne hilligen so ryckliken bogauet hefft. Dan wert Godt in synen hilligen geeret offte gelauet: als wy em also lauen yn syner gaue, de he yn synen hilgen hefft. Darurame secht ein van synen hilligen, in den Psalm aldus. Nicht vns, Here, nicht vns, sunder dinen name gyff de ere. Petrus vnde Joannes straffeden ock dat volck, darumme, dat ydt Gade de ehr nicht gaff: Vnde wolden Petrum vnde Johannem dar vor ansehen, als hadden se solckes gedan, dorch eren egen krafft. // Petrus wolde ock solcke ere van Carnelio nicht entfangen. De Engel wolde sick ock nicht anbeden laten. Dath men secht, de Engel hefft Mariam gegroth, darumme moegen wy Mariam ock wal groeten. Dar vp segge ick int erste. Willen gy Mariam groeten, als de Engel hefft gedaen: so gaet ock ersten tho Marien int huss, dar se is, als de Engel dede. De Engel hefft se int affwesen nicht gegrot, als gy doen: sunder yegenwordich dar se was. Vnd de Engel hadde er ock ein ander tydinge tho vorkündigen, dan gy hebben. Wachtet ock 3) so lange dat ghy by Marien kamen, vnde lath Godt allene bliuen, den kenner der herten aller menschen kinder. Gefft Gade dusse eere allene. nha den geschreuen is. Denn HEren dynen Godt salstu anbeden, vnde em allene dene. Goedtliken denst vnde ere salinen anders nemandt geuen. Sodane er willen de hilligen ock nicht van vns aunemen: sunder se weren siok dar voer4). De de hilligen eren wil, de volge erer leer, de vorachte ock nicht ere leer vnde leuen, vnd ere bekeringe: sunder de volge em darinne, dat is em angeneme. Ypdat Godt ock vns anneme, vnde begaue ock vns, als he syne hilligen voermaels begauet hefft. Dar tho helpe vns Godt, Amen. //

Ynderscheit tusschen de rechte vnde valsche lehr van de tydt der genaden.

GODT secht. Zu5) de dage kamen, vnde ick sal6) den hüse Jsrael vnde den huse Juda ein nye vorbundt maken etc. Dith

1) In 't origineel de drukfout: „Thon".

2) In 't origineel foutief: „Cv'". 3) Er staat: „vck".

4) Zij vrijwaren zich daarvoor, wijzen dien dienst en die vereering af.

5) Van sehen, zien. 6) Dit „sal" is door mij ingevoegd.

Sluiten