Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E ij v Joau. 7. 8.11. Mat. 10.

Mat. 10.

2. Cor. 5.

1. .Petri. 1. Mat. 10.

2. Petr. 1. Titi. 1.

Joan. 14. 15. 16. 1. Jo. 4. Galat. 5. Ephe. 5. Eiij r Mat. 7. 12. Titum. 1. Roma. 2. 2. Cor. 9. Ï.Tim. 4. 2. Tim. 2.

2. Cor. 1. 5. Ephe. 1. 1. Cor. 9.

benoemden, de so lange vorborgen gelegen hebben: vnrecht gedaen. Ynde de valschen Propheten hadden recht ghedaen, de altydtapenbaer gingen. // Were ydt also, so were Christus Jhesus suluen nicht geweken. Iïe hadde dan ock nicht gelert: Yoruolgen se yuw yn de eine Stadt, so flehet yn de andern. Desgeliken is syne leer, de nicht wolden annemen noch hoeren: van de solden se wedder vthghan, vnde schudden den stoff van eren voeten. Aldus is syn wille, allene dar leren, dar se hoeren willen: is dar dan yemandt mede de solcke leer nicht vordregen mach, vnd werth ein vorfolger: so moetmen vorwachten, wat em Godt tho laten wil. Der beropinge haluen, is myn besluet '). Dar ein is, dar Godt dorch spreekt: offte dar Godt dorch vormanet. Offte dar Gades geist ynne is, vnd yn se spreekt: offt de van den geist Gades gedreuen werden tho spreken, de synt van Godt beropen offt gesent. Nu mochte ein fragen, seggende: Warby sal ick dat wetten ? Antwordt. Thom ersten darby. Spreekt Godt darvth, so leret he gene valsche leer: wente he is de vnloegenhafftige Godt. Ynd de hillige geist ys de geist der warheit, darumme kan de nicht legen.

Tom. ij. darby. Js Gades geist darinne, so wert ock de fruchte des geistes darinne gefunden: vnde geinerly wyss, de wereken des fleisches. Vnde dan is nicht moegelick, dat solck ein gudt Boem, solde II quade fruchten vortbringen: dath vor Godt quaet offte boessheit gerekent wert. Hyrumme werden se j. Tim. iij. vnstraflick befunden.

Thom iij. darby. Synt se munde Gades, dar Godt dorch spreekt: so wil Godt nicht gentzliken vorgeues spreken, dat dar gene beteringe vth kamen solde: sunder he vorsegelt dar dat wort, dat ydt syn sy: dat he drifft dar dat wort so krefftich: dat he ydt ock darmede vorsegelt, dat he ock dar sommigen ere herten vornyet, vnd gifft em ock syuen hilligen geist. Dan mach desuluige prediger sodanen volck wysen, vor syne vorsegelden breue, de he hefft tho eine bewisinge syns beroeps offte sendinge: als Paulus

dat van David Joris, die, zooals men weet, zijnen volgers gebood zich voor het uitwendige te voegen naar de heerschende (rooinsche) kerkelijke gebruiken, ook al veroordeelden zij die in hun geweten als afgodisch en onchristelijk; liever dan deze volgzaamheid te weigeren en daardoor zich bloot te stellen aan het gevaar van als ketter te worden gevangengenomen en gedood. Hierdoor toch zou de Davidjorist zeil' de schuld van den dood van één der wedergeborene kinderen Gods op zijn eigen hoofd laden; en dat alleen om uitwendige dingen, die het gemoed niet deerden. Zie de Inleiding, bl. 354.

1) Dit is geen gevolgtrekking uit het laatstvoorgaande, uit dat ontwijken van den martelaarsdood, of uit het voorschrift om alleen daar te prediken, waar men een ontvankelijk gehoor verwachten mag. Veeleer wordt hier iets nieuws behandeld : de kenteekenen van den van God gezonden prediker.

Sluiten