Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Gvj']

Joan. 7.

Joan 3.

Matt. 12. 1. Joan. 2.

[G vij '] 1. Joan. 3,

1. Joan. 5. Eoma. 8.

Matt. 6. Galat. 3. 1. Corin. 4.

vorunreininge des fleisches vnde geistes, vullbringende de hilliginge ynn den fruchten Gades. Seet hyr hebben ghy de beloefften Kinder Gades tho werden, de nu dussen worden, gheloefft, vnnde begeert ein Soeae offte Doechter des Allmechtigen tho syn: de mach also doen. Dat ys, he mach vthgaen vth dat midden van se, vnde roeren dat vnreine nicht an: vnde reinigen sick von aller vnreininge des fleisches vnnde des geistes: // vnde vulbringen de hilginge. Hyrumme de nu vthgeit van boessheit, schedet sick daraff, vnde doet der1) nicht mehr,: vnde hoelt sick aff, van den wercken, de en vor Godt vnrein maken: vnde vulbringet de hilginge. De hefft dusse beloefften. "VVe solde nu dit nalaten? vnd doen dith nicht, wanneer wy alle geloeffden? De dussen worden geloeffde,2) dede dit dan nicht, so begerde he ock gein kindt Gades tho syn. De dit doen, de werden vth Godt gebaren: wente Godt hefft ydt beloefft, dat ydt syn Soene vnde doechteren sollen syn: darumme maket he se tho soenen vnde doechteren, vnde gift dusse geloeuigen synen geist. Nicht darumme, dat em dusse wercken so vele 3) gelden, sunder darumme dat he so güdich vnde genedich is, dat he solckes belaefft hefft den, de also doen. De dith dan geloefft, de doet dit also gerne, als he gerne van bauen vth Godt gebaren wolde syn: buten welckere geboerte he nicht mach salich werden. Vnde he doet dith so gerne, als he gerne ein soene offte doechter Gades wolde syn: vnde so gerne, als he gerne ein broder wolde syn- Dar van dan Christus ock secht. De den willen mynes vaders, de in den hemmel is, doet: dat is myn broder suster vnde moder. Vnde Joannes secht. So gy weten, dat he ge•echtich is, so wetet ock, dat ein // yeder de gerechticheit doet, le is vth om gebaren. Noch secht .Toan TIPS Piln rofloi» rlr» iri-li n^

1 , o J nu V* Uil Is

gebaren is, de sundiget nicht, wente syn saet blifft yn em vnde kan nicht sündigen, dat vth Godt gebaren is. Darynne synt apenbar de Kinder Gades, vnd kinder des duuels. Ein yeder de nicht

,rec^ f°et'de is nicht van Gade> vnd de> de synen broder nicht leeft heftt. Noch secht Joannes. Wy weten dat ein yeder, de vth Godt gebaren is, sundiget nicht: sunder de gebaren is vth Godt waret sick suluen, vnd de quade roeret em nicht. Paulus secht.' De van den geist Gades gedreuen werden, dat synt kinder Gades. Darna secht he. Dorch welckeren geist wy ropen, Abba, O Yader. De van den geist hefft, de mach seggen. Vnse Vader in den hemmel. Vnde dewile de geist entfangen werth, vth dat gehoer des gelouens: so secht ock Paulus. Jck hebbe yuw in Christo Jesu

1) Daarvan. 2) Te lezen: „geloofde, maar deed dit dan niet, zou daar¬

door toonen, dat hy ook „iet enz." 3) In 't origineel: „sev^le".

Sluiten