Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O ij' O ij'

gelert hadden, so were ydt effenwal vorfloket. Dit liofft Paulus ock nicht geschreuen van de, de eenen anderen Trost vnde salicheit vorkuendichden, sonder van de, de dat Gesette, vnde insonderheit de Besnidinge wedderumme ynuoerden, gelick als nu (dat erger ys) Menschen leringe van der Kinder Doepe yngeuoert wert, als mede noedich thor salicheit. Ja Paulus leert, dat men den Testamente nicht so vele, als eine Litter thodon sal Gal. iij. Wat helpet dat de ander leermester seer olt syn, Jdt sint doch by der Apostelen tyden vele Antichristen vnnde valsche lerers gewest, j. Jo. ij. ij. Co. xj. Tim. ij // Apo. ij. ij. Tessa. ij. De ock van den Apostelen vthgegan syn Act. xx. j.Jo. ij. Paulus warschuwet ock, dat se nit sick vorleiden laten, dorch breue, de yn der Apostelen namen moechten geschreuen werden, als offte se de Apostelen geschreuen hadden ij. Tess. ij. De doepe geit nicht vmme der Doepe willen, sunder vmme des wordes willen, Dat men seggen mach; Jck hebbe syn wort darmede geholden. Wat sal dan de Doepe gelden, dar nicht ein wordt Christi mede geholden wert, sunder dar syn wort mede vorlaten, vorachtet vnde vorsmadet wert. Dat ys so vele, als den rechten leermester Christum nicht leeffhebben, sunder vorschmaden, vnd einen anderen leermester (de de Kinder Doepe leert) leuer dan Christum hebben, vnde den anderen anhangen, Ja als Christum vorwarpcn, vnde Antichrist darvor annemen. Dorch menschen gebade wert Gades gebot tho nichte gemaket Mar. vij. Dar menschen gebade vorworpen syn. Jes. xxix. Mat xv Mare. vij. etc. Darmede ys allent vorworpen, wat dorch Menschen leringe vpgebracht ys. Nu ist gewisse, dat alle, wat Godt nicht gelert hefft, vnnde dat Christus vnde de Propheten vnde Apostelen nicht gelert hebben, vnnde dat ock van // nemandt gelert off beschreuen ys, de dat Wordt vth synem munde (noemliken Gades vnde syns Sons) gehoert hefft, so ys ydt alles nicht dan menschen leringe, all ys ydt nicht beschreuen we de anfanger gewest ys, Wenthe de ') de gewalt ynt beschryuen gehat hebben, de hebbent vor gudt bekendt, vnd wolden ere egen leringe nicht als Kettersch beschryuen laten, So hebben se ock nicht gesecht dat se de anfanger gewest syn, svnder altydt gesecht, dattet Godt off Christus

1) Bedoeld worden zij, die in de gelegenheid zijn geweest, eigenlijk die het in hunne macht („Gewalt"') hebben gehad, berichten over onchristelijke leeringen te boek te stellen; deze vonden echter zeiven die leeringen geenszins onchristelijk, maar veeleer de ware; zij hebben dan ook niet gemeld, wie daarmede het eerst voor den dag was gekomen. Immers daaruit zou gebleken zijn, dat deze leeringen niet door God of Christus zijn „angerichtet", niet van hen zijn uitgegaan, maar van dien mensch, die dan de „anfanger" daarvan geweest was.

Sluiten