Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to Jerusalem gespraken sint, de treken se vp ere Templen, de den gemakeden Goeden, gemaket syn, vnde de nicht vth Gades beuel, gemaket syn, als de Tempel tho Jerusalem. Jck geue dit vnde dergeliken einen jederen wyder tho bedencken. Jck gedencke de menschen gebade hyr ock nicht weder tho verhalen, sonder de se wyder begert tho weten, de mach min Boexken, Van menschen gebaden ') lesen.

xjj. Onderschet tuschen de leer der rechten 2) broederen, vnde den valschen Broederen.

VAn der Ier der rechten broederen, is einsdels gehoert, Auerst de valsche afuallige broederen, leren van einen Koeninck Dauid, vnde van ein Rike vp Erden, van velheit der wyuen of vrouwen3), vnde dergeliken, Vnde in soelke dwelinge vallen gemeinliken alle de, de gein veruolch willen lyden, sonder jnt veruolch werden se geswacket vnde afuellich, dan vallen se vth der einen dwelinge jn de anderen, als leder vele ge-//scheen ys, dan vinden se ynn der schrifft, dat ock ein Dauid belauet ys, als Jerem. xxiij. xxx. xxxiij. Eze. xxxiiij. xxxvj. etc. Vnde dat de Hutten Dauid weder vpgerichtet sullen werden Amos ix. Actu. xv. Dan vinden se darby, dat Gades Yolck geredet solde werden vth der geuencknisse Babel, vnde dat ere vyende gestraffet sullen werden, Dan menen se, dat sy van se geschreuen, darümme moeten se einen Koeninck vnnde ein Ryke hebben etc. Och wolden se doch Paulum als einen Apostel Christi vpnomen. vnnde syn gehorsam erer Auericheit, de vann Godt verordent ys, als Ro. xiij. stat, vnde laten dan 4) an sick benoegen, na den flesche, vnde laten Christum Jhesum auer se herschen na den Geiste Luce xix. He ys van Gade gemaket to einen Heren vnde Christum, Act. ij. Van Godt gesaluet mit den hilgen Geiste vnde mit kraft. Act. x. de mot den Ileinmel innemen, bess to de tyt der wederbouwinge aller dingen Act. ij. ja, bess dat syne viende to eine votbanck syner voete gelecht werden, Mat. xxij. ock de leste vient de Dot j. Co. xv. Ja, bess dat he dat Rike den vader weder auerleuert j. Co. xv. Na der vpstandinge sal he dat Rike weder auerleueren den Vader vnde nicht juw. He js de weder vpbouwet. Ac. j. vnde nicht gy, // Godt sal

[S viij r] [Sviy ']

1) Zie de Inleiding boven bl. 358.

2) „rech" is in 't origineel uitgevallen.

3) Dat alles kenmerkt de leer van David Joris.

4) Lees: „den"; n.1. de overheid? Of: „sick dan"?— In 't origineel staat foutief „Ro i\j".

Sluiten