Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den em seen alle ogen vnde de yn em gesteken hebben, vnde ydt werden sick bewenen auer em ') alle geslechten der Erden, Ja, Amen.

Jck bin dat x. vnde dat ai. dat ys, de anfanck vnde dat ende, spreekt de Here, de dar is, vnd de dar was, vnd de dar kumpt, de Almechtige.

A.

Wanneer Johannes vorgeten hadde, dat wordt, Amen. Ynde hadde darmede, syne ersten reden nicht beslaten. Ynde hadde ock by de lesten, nicht gesecht: spreekt de HERE. Alse ein de dudtlicken vnderschedet, dat dit leste wort, ein ander sprecket, dan de vor geendigeden redde2): so solden ghy hyr vele auer tlion done maken, // dan nu is ydt genoch vnderscheden, dat hyrvp [ nicht noedich ys tho antworden.

Ock hefft Johannes dar vor, ynn syne groetinge, desen namen, de dar ys, de dar was, vnd de thokümpstich is: vnderschedeliken, dem Vader gegeuen: seggende Genade (sy) yuw vnde frede, van den de dar ys, vnd de was vnd de thokümpstich ys; Ynnde van den Soeuen geisten, De vor synen stoele sint: Ynnde van Christo Jhesu, de ein truwe getüge, de erst gebaren vth den doden, vnd de Foerste der Koeningen der erden (is). Wente hyr ys de Soene besonder genoemet.

B. D.

De Prophete Jesaias hefft van em gewyssaget vnde gesecht also, dat he mit synen Naman3) solde genoemet syn Emanuel dat ys, Godt mit vns Jesa. vij.

A.

Jmmanuel ys wal so vele gesecht, alse: Godt mit vns. Auerst dar vth volget nicht, dat de den namen hefft, sy desulue Godt, de mit vns syn sal: so wy mith em syn: ij. Para. xv. Alse Samuel, is ock so vele gesecht, als syn nam (is) Godt. De meningo4) ys nochtans nicht, dat Samuels name sy Godt: sunder sin Name, darvan 5) de Moder dith Kindt gebeden hadde, were Godt. Vnde Jtthiel ij Ezech 6) xj. dat // ys, Godt mit my: Auerst Jtthiel was suluen nicht [ de Godt de mit em syn solde. Ock steit van dith Kindt Jesa. vij. Eer jdt Kindt weet dat quade vorworpen vnnde dat gude vorkesen, leue, wat is dat gesecht Js dath gesecht, Eer Godt weth ? Dath sy verne.

B. G.

Nemandt en mochte de Weeth Gades voranderen noch vorbeteren, noch vuldoen: he en were dan Got, Mat. v. Heb. ix.

^ vj']

rvijr]

1) „Em" ingevoegd. 2) De (even) te voren geëindigde redenen.

3) Lees: „Namen". 4) In 't origineel: „menige".

5) In 't origineel: „daevan". Bedoeld is: „de naam van Hem, van Wien ...".

6) Lees: „g Esra", d.i.: Nehemia 11 (vers 7).

Sluiten