Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. VAN DEM HILLIGEN GEIST.

Bb ij r Bb ij '

ynn des Vaders Handt off bewaringe. De yemande ynn syne Handt beualen werth, off ock auergegeuen werth: ys nicht GODT. Segget, kan Godt wal ynn yemandes Handt beualen werden, off auergegeuen, werden.

Ilyrumme mothmen thostaen, dat de Seele Christi, beboert ock tho de Menscheit. So gy dith nu thostaen, so hebben wy yo genen twist van de Godtheit Christi (dat ick weet) so verne, als yuw meninge nicht ys: dat de Menscheit Christi sy ock de Godtheit Christi. Vnnde dan wolden ') ghy darmede tho nichte maken, nicht allene de ware Menscheit Christi, sunder ock de ware Godtheit Christi. Wenthe wath de ware Godt//heit ys, datsulue kan gene ware Menscheit syn: vnnde wath eine ware off warhafftige Menscheit ys, datsulue kan nicht syn, eine ware Godtheit. Jck mene ghy wethen yo wal, dat tusschen Godtheit vnnde Menscheit: ys wal so groth vnderscheit, als tusschen Hemmel vnde Erde.

Van dem hilligen Geist.

B. M.

Wy lesen vnde beuinden ynn des Heren "Wordt, dat dat woerdeken Spiritus, van mennigerleye betekinge ys: vnde betekent soinwilen des Menschen leuendt, Ock mennichmael de geschapen beroeringe yn des Menschen herte. Jtem, ydt ys ock ein Geistlick wesent, dat leuendich, Yorstendich, Ynlyflick vnde krefftich ys,

A.

Jck stha tho, dath Wordt Spiritus vele mehr betekinge hefft, nha den sin der Schrifft: Ynde beteket na dat gelüdt des Bockstaues, blasinge off Windt. Dath Hebreesche Wordt Ruab, vnnde dat Greexsche Pneuma off Pnefma, beteken ock: Ahem, blasinge offte Windt. Welcker worde werden somwilen geset, vor de Seele, vnde vor des Menschen leuendt. Ock vor gemoet off sinn, vnnde // vor de geschapen beroeringe yn des Menschen herte.

Jn den Dutschen Bibelen steit hyr vor geist, vthgenamen yn weinich orden, Jn der Zurcker dutsch steit blaest off blasinge Judic. viij. Job. xv. xxvij. Jesa. xxvj. lvij (gedruckt im yaer Dusent viff hundert xxxviij.) nha er latin 2), anblasinge Job. xxxij. xxxvjj. Jn de Strassborger werth ydt vordütschet ahem: yn dusse nauolgende cap. Job x. xv. xix. xxxij. xxxvij. Psalm c.xxxv. Jesa. xj. xxvj. xlij. Ock yn de Zurckesche Bibelen, ahem Psal. c.xxxv. Job. ix

1) „Willen" beteekent hier, evenals op meer plaatsen bij Pastor, „zullen" : „en anders zoudt gij". Bij „wolden" kan ter vergelijking gedacht worden aan het engelsche „would". „En dan, n.1. wanneer dit uwe meening wél is, woudet gij" (imperf. conj.) of „zoudt gij daarmede willen". De beteekenis is hier dus ongeveer dezelfde als wanneer er „zoudt" stond.

2) Naar hunne latynsche zuricher uitgaaf bewerkt.

Sluiten