Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uen leuendich, verstendich vnde kreffiich ys, dat ys eine Person. Ock vragen gy, off he darumme nicht ein wesent vnde Geist gewest sy. Jck antworde, he ys ein wesent vnnde Geist gewest, gelyck als dat Wort Ruah off Pnefma, eder Spiritus, ludt: noemliken, sulck ein wesent, als de Ahem, blasinge off windt: ein wesent ys.

Vnde dat gy seggen, de schyn l) ys nicht stedes vp se sitten gebleuen: vnde offt darumme syne krafft vnnde werkinge nicht vp se gebleuen sy, vnde dat entlycke beslut ys 2): als ein ys, de gauen van den Hilgen Geiste entfangen heff't, dat hete dan den Ililgen Geist hebben. Hyrvth dunckt my, dat gy so veer kamen dat gy nicht geloeuen, dat Christus vnde sine Apostolen, den Milgen Geist vortan beholden hebben: sonder dat se allene beholden hebben, de gaue des // Hilgen Geistes; vnde de gaue de de C Hilge Geist Christo vnde synen Apostolen gegeuen hebbe, dat hebbe Christus vnde syne Apostolen beholden, auerst den Hilgen Geist solden se nicht beholden hebben: sonder ydt hete also, dat se den Hilgen geist gehat hebben, vmme syner gauen willen. So vele ys de Grunt yuwer worde, nadem gy dar styff vp holden, de schyn sy de Hilge Geist gewest, Personliken: dewile desulue wert genoemt, de Hilge Geist3). Auerst ick geloeue Gade leuer dan yuw, dat Christus den Hilgen Geist gehat hebbe: wente Godt sprack. Jck hebbe mynen Geist vp em gegeuen Jesa. xliij. MattI). xij. Jck geloeue yn Christo Jesu dar he secht. De Geist des Hern, ys, vp my Jesa. lxj. Luce iiij. Jck geloeue Petro, dat Godt hebbe em gesalfft mit dem Hilgen Geist vnde mit kraff't Acto. x. Jck geloeue Luce dat Jesua was vol Hilgen Geistes Luce iiij. Jck geloeue den Hilgen Joanni dem Doeper, dat em Godt den Geist gegeuen hefft, nicht vth der mate *) Joan. iij. Jck geloeue noch dem Doeper, dat de Hilge Geist ys vp em gebleuen Joan. j. He secht, de Geist sy vp em gebleuen, he secht nicht, dat em de

'c iij r

1) Het licht of de glans.

2) Het volgende beteekent dit. Als uw eindbesluit zoo luidt: wanneer er iemand is, die gaven van den heiligen geest heeft ontvangen, 'twelk dan (naar u\-e opvatting alleen) heeten zou den heiligen geest hebben, maar in werkelijkheid dV niet zijn zou: dan volgt hieruit, dunkt mij, dat volgens deze uwe opvatting Christus en de apostelen den heiligen geest zeiven niet doorloopend hebben behouden, maar alleen de gaven van dien geest. Volgens mij, Pastor, daarentegen hebben zij den heiligen geest wél behouden: immers ik erken geen onderscheid tusschen hem en die gaven.

3) „Dit is de korte inhoud (het „argumentum", de „Grunt") uwer woorden, naardien gij er stokstijf aan vasthoudt, dat de lichtglans in werkelijkheid de heilige geest in eigen persoon is geweest; dewijl (d.i.: en dit neemt gij aan, omdat) hij de heilige geest genoemd wordt.

4) Zie bl. 566 boven, aanteekening 1.

Sluiten