Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ddj' Ddij r

A.

War hebben gy sulckes gelesen, dat ein ys, de Got ys, vnde nicht by sick suluen allene? Ynde war hebben gy gelesen, dat ein ys, de warhafftich Got js, vth Godt, jn Got, vnde mit GodtP

B. M.

Desen Geist beroerde de Wateren mit leuendige kratfr. vmme vort to bringen syn creaturen. Gen. j.

A.

Dit ys yuw vornemen, auerst de schrifft lert anders, noemliken, dat Got vp den vyften dach de creaturen der Wateren geschapen hefft Gen. j. dorch syn wort vnde beuel. Men vint ock yn velen Bibelen yn Dutsch, // nicht Geist Gades, sunder, windt Gades. Vnde dar steit ock nicht, wath de geist off windt Gades dar geschapen hebbe, sunder wo ydt dar do gestalt was.

B. M.

Van dussen worde genamen vnde worde mitgedeelt den souentich olsten (vorstaet van synen gauen) etc.

A.

Num. xj. steit ock nicht, dat de hillige Geist gauen gegeuen hebbe: vnde dat van de gauen genamen sy, vnde vp de lxx. gelecht sy, sunder dar steit, dat de Here hebbe van den geiste vp de lxx. gelecht, vnde dat de geist dar vp gerestet hebbe. Darumme ys de geist suluen de gaue, de Godt gifft, Leest Lu. xj. Act. xj. Joan. iij. xiiij. Rom. v. ij- Co. v. j. Tess. iiij. j. ') Joan iiij Tit. iij Jesa xlij lxj. Mat. xij Luce iiij Joel ij etc.

B. M.

Dusse sachte scheidet my aff Paulum vnde Barnabam ynt werek dar tho ick se geropen hebbe, Acto xijj.

Dusse sechten tho Petrum, Seet mannen soke dy, Act x.

Dusse selfde geist (sprack Godt) solde nicht ewich yn de Mensche bliuen, want se fleisch syn, Gen. vj.

Dussen geist (vormanet Paulus), dath wy nicht bedroeuen sollen Eph iiij.

A.

De ynblasinge Gades ij Tim iij off Got dorch syne yngeuinge off ynblasinge, // sprack dorch de Propheten, Schedet my aff Paulum etc. Act. xiij. Ock Petro 2) iij mannen soeken dy: Act. x. Wente de mannen vrageden na em, vnd Petrus gedachte vp dat gesichte. Offt, so men seen wil vp dat wordt dat dar de Geist secht: Darümme dat ick se gesent hebbe. Willen gy dyt anseen, datdese

1) Er staat: „j.j. Ioan".

2) „Ook aan Petrus", n.1. geschiedde eene ingeving of openbaring; deze: „drie mannen...". In het origineel staat foutief rj" voor „iij". Zie Hand. 10:19.

Sluiten