Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sonnius. 142.

S o u t e r 1 i e de k e n s. 17.

S p e t z e. 358, 482.

Spretel of Spreter van Rottweil, Joh an, 368.

Stem Gods. de onhoorbare —. 115 v.v.

Straatsburg. 6, 33, 37, 128, tW 137 v.v., 174, 225, 227, 270, 308*. dispuut te —. 132, 201 v., 213 v., 216. synode. 140 y., 173, 201 v.v., 205*, 207*, 210, 223 v., 226, 307. raad van —. 203, 224, 226. belegering van. 204, 212, 217. — geestelijk Jeruzalem. 209, 226. vergadering van 1555 te —. 595.

Streitten, N. Fr. v o n. 11*.

Strings, Jelis. 348*.

S u s t e r e n. 38, 40.

„Swermer". 528. God de —van sommige menschen. 628.

T.

Taal. — van „Slotel" en „Bedynckung". 14, 39. van de „Handelinge der straatsb. synode". 213 v.v. van Pastor. 358 v. van de „Broederlicke Vereeninge", 586 v.

Tabernakel. 52 v., 441*.

Theologia Deutsch. 476.

Toekomst des Heeren. — nabij. 128 v.v., 596, 618.

Tongen, met — spreken. 449.

Tongeren, H. van. 139.

Transsubstantiatie. 19. bestreden door Rol. 45. door Pastor. 333 v., 489*.

Turken. — in slaap gedoopt. 436. krygvoeren tegen —onchristelijk. 646, 648.

U.

Uitverkiezing. 220. Butzer's gevoelen over de —. 258 v.v., 269.

dat van Hoffman. 269 v., 274 enz. Unitariërs. 317, 326 v. Utenhove, J. van. psalmberijming van —. 8, 17, 88*.

V.

V a d i a n u s. 204.

Vagevuur. 386, 388, 390, 500,

568.

Valentinus. 228, 380*. Vasten. 468, 507.

Veelheid van vrouwen. 354, 509. 513.

Veertig trappen, graden of ellen als symbool. 136, 160, 174.

Veluanus, J. A. 59*, 142, 175,

323 v.

Verborgenheid van 't ryk

C h r i s t i. 33, 123. Verdoemenis. 177, 192. Verlossing door Christus, volgens Butzer 251 v.v., 269. volgens Hoflman voor allen 220, 228, 267 v., 274 enz.

Vigilia. 468, 507.

Vlek wijk, H. van. 325. Vlieland. 324.

Vondel. 38.

Voorbeschikking. 136, 206, 208. geloochend. 174 v. verzachte —. 283*, 340. Voorwetenschap Gods. 283*. Voorziening Gods. 536*. Vormsel. 429, 507.

Vos, K. 68*.

V r ij e wil. Hofïmann's gevoelen. 174 enz., 179*, 206, 220, 269, 274 enz. dat van Butzer. 265 v.v. van Pastor 340.

W.

Walraven, Simom. 319* Wassen berg. —er predikanten. 5. Wederdoopers. 154*, 208, 222, 304, 354, 511* v.

Sluiten