Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti, pertingens vsque ad d.msionem ammae et spiritus. Cum haec ita sint, quid de moernorum doctorum scriptis praesertim ordinum mendicantium dicemus Haec enim tanta diuersarum opinionum uarietate sese repug« i ' ,vt 8U0S lectores crebrius dubijs obnubilent, quam solidae

„aT aliolrTv'11™''6"» ^ qUi " 6°rUm ~

Philosopho- P ' , q ndo dubloslor efficiatur quam prius erat. Nee mirum

rum fonte de- I"0.0 haec scriptura mentes legentium tenebris dubiorum inuoluant

riuata. potius quam lumine veritatis illustrent. Quia de turbido philoso-

F°.5 phorum fonte denuata, naturam et modum fontis seruant. // Nee

lumine neri 1°h**0™ * f°nte degenerant' nec aliud quam fons ipse scaturit tatifTrihil ha •* .Ap^totele' cum suis complicibus tenebris infideli-

buit •' ? '"fDe UerUatiS Dihil habuit' -turali

lumine ratioms de coelo et mundo multa disputauit. Lumen enim

ueritat.s non est quod intellectum ad cognitionem eorum quae facta

Orftatnmp h q ad dei coSnitionem et amorem perdueit. Ob

Creatnrae hoe enim creaturae in esse productae sunt, non ut in se existerent

creatae sant sed ut conditorem suum vbique et in omnibus ammirabUem'5

ut m omni- amabilem ostenderent, et hominem ad eius eognitionem et amorem

u^raZ- :erUaerae ' ^ dei a «reatura mun"

ÏÏL" £ •"? mtfeCta C0MPici-^ ^P^a quoque

amabilem os- uerbis AnLf T ** ? 8int inexcusa™">- «stendit in his

tenderent. ^ et aCht' . ^ ^ ^ ™ ^ ^ faCta 8Unt mirabi" oÜT ostendisse, ut homo in terris positus per eorum

Philosophi Phi oZh r C° °rem 8UUm Per ea cognosceret et amaret. ad amorem ï m " m COgnitlone et contemplatione rerum summam

dei q:r:: xi7!evd amorem m?us.qui °mnia fecit n°n

peruenerint. UPr; unn: . , ^U0 . 8Cientia eognitionis tumidi et sapientia PhilosoDhi t uacui, ad cognitionem summae ueritatis peruenire non

fuerunt scien- co^W ^ AP°stolum in consequentibus subditur. Qui cum

tia eognitionis egerunt sed ' n°n ™CUt d°minUm ^orificauerunt aut gratias tumidi et sa- i™; ' euanuerunt m cogitationibus suis, et obscuratum est

pientia' vacui Et mT C°r !0nfm! dlc.entes enim se esse sapientes, stulti facti sunt. P Et "^unt gloriam incorruptibilem dei, in similitudinem imaginis

corruptibilis hominis, et uolucrum, et quadrupedum, et serpentum. Qui commutauerunt ueritatem dei in mendacium, et coluerunt, et seruieFo * 7 Crea ;Urae P°tlus q«am creatori, de fidelibus ex gentibus conuerEx superna Ann Tl"' ^ gra8.C18 PhllosüPhis, unde sapientia mundi exorta est

turali lumine" t " 8C"blt' °8tenden9 608 D°n 6X Daturali ^mine rationis quo deum per ea quae cognouerunt facta, sed non glorificauerunt <).

de!)trDae„siÏeaanVanKende ^ ^ f'delibU9" l00Pl door' tot -in adoptionem flliorum

Sluiten