Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Confutatio condemnationis.

lusticiarij isti Parrisienses theologi, Pelagiana labe infecti, suijpsorum saluatores esse conantur, per opera, per studia a sese electa, quibus ïustificationem extorquere nituntur, ueluti praemium de con£ruo (ut uocant) debitum. Sed stultissime hic ineptiunt eiusmodi Deuteron.4. persuadentes contra manifestam 8cripturam in ueteri testamento.

Non facietis singuh quod uobis rectum uidetur. Et in calce eiusdem cap. dicit dominus: Tantum quod ego praecipio tibi tantum l>ag. 65. facito domino, nee addas quicquam, nee // minuas. Quorum diuinorum uerborum iussionem, ridiculum quoddam, Magistris Nostris constat esse parrisiensibus, eum enim scriptura diuina nihil aut praecipiat, aut consulat de hoe uotorum genere, quorsum attinet ea, pro sancto et publico uiuendi genere statuereP (quando non hommum regulis sed spiritu aguntur filij dei) Cum tota monachismi (ralat. 2. ratio ruat his duobus sacrae scripturae testimonijs. Deus personas non accipit, personas inquam, non hominum tantum, sed et locorum dierum eiborum, in quibus omnibus, tyrannis quaedam' ' 3> ^!tur'. m monachatu. Et nemini quicquam debeatis, nisi ut inuicem diligatis, quam dilectionem effundere in alios non licet, per humanas suas traditiunculas, quibus sic sunt addicti, ut malint proximum quantumuis siue de uita, tum aniinae tuin corporis, siue de facultatibus periclitan, quam suis deesse uellent praescriptis officijs. Videtur uotum monasticum circuncisioni comparandum, quae tamen m a deo mstituta uoto praecellat. Nam ut lex ita et uotum iram operatur, estque ministratio mortis et damnationis si absit fides sicut scriptum est, Quöd gentes quae non sectabantur iustieiam,' Rom.9. apprehenderunt iustitiam, iustitiam autem eam quae est ex fide. Contra Israël, qui sectabatur legem iustitiae, ad legem iustitiae non peruenit, propter quid? Quia non ex fide, sed tanquam ex openbus legis. impegerunt enim in lapidem offendiculi. Et alibi pag. 66. Quotquot ex operibus legis sunt, sub maledicto sunt, hoe est, ma-//' . tl sunt, qui opera legis extra fidem faciunt. Est autem lex ïusta, sancta, bona, si iuste, sancte et recte, hoe est in fiducia misericordiae dei fuerit seruata. Sicut ait: Non auditores leSes ') Kom.2. lust, sunt apud deum, sed factores legis iustificabuntur. Sic ctiarn uotum iram operatur, estque mortis operatio, et damnationis praedpitium, si in eius operibus tanquam bonis innitens fidem negligas ^Ua 80la 8eruaris- " qui circunciditur legem, non custodit, sed

PeravTunsgedD"i40^7rden,vI1,OVnr EpiPhanius ha"de": Ad»- hoer., haer. 80, bij letavius p 10G7sqq. Vgl. Bonwetsch, Messalianer, in de Realencuklo,nidie fiir protestantische Theologie3, Leipz. 1903, Bd. XII, S 664 1) Lees: legis.

Sluiten