Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jd™ Sbere-;r/0tf' Et paul° inferiu8' Cognitio c"lp- quae pro.

' Qu J his T' C 11 n°CUit Ut 8drem ^U0d uitare non Poterain. Quid his scripturis et testimonijs locupletissimis planiusP Quid in

tiua èt TFnT 60 igUur J,r-°P°8itiü est in dei gratiam erect.ua et ad nostram superbiam deijciendam instructiua, Paulinae intentioni conformis.

Propositio tertia M. L.

Opera quaecunque ante charitatem sunt pee-

cata, et d am nabil i a e t i n d i spo n en t ia ad gratiam. tondemnatio Parrisiensium.

proP°,liti° temorarie asserta.

£?.».V""° cmendatione rotractiua et ,apiens haeresim.

. Confutatio condemnationis

AuffDHtians. Ij™.tico, Nemo b b t de „isi ^ ^

«t Jrmö™ 4S°S 8UPD'' l0lm°,lem 'erm0"> »' d» »»» «athan», sanoH inf g° qUICqUld °pemtUr homo ex 8e> ante spiritus

Iohann '} Zu ÏT7' PeCCatUm ^ mendacium est, maledictae arboris cundo S ' ^ de8CribitUr P8alm-13- Dixit insiPieu8" 8eomnt'oIr8 q na-Um G8t GX CarDe' Car° e8t' co^equit«r Galat. 5 ad Galat 5 w"™ .u,r,nm .oarnalia «sse, quae describit Paulus

' dei in hotil '•qU°niam SCnptUra t6Ste' n°n P°rmanet sPiritus pTmai' u '• qUm Car° ?8t' constat deum fugere contubernium

pag. 80. regitur*111// DamnlT' ^f™1'18 autem est' quisquis spiritu dei non r ! , . g // damnat Iohannes quaeuis opera liberi arbitrii Dodif

ZTZl nol T°9tatem f08 dei fieri' hiS ^ CTedunt in nomfne r0 8 , " ' w • sangumibus, neque ex uoluntate carnis, neque ex

\Tat™ln Dat; r- Quid ita? qUOd <*ui carnales sunt deo

enim sanit 17 ° 9 - ^ qUa°rit' 1uae 8Ua 8U^, non

Galat eui.,s nff f T 8pi"tU8 dei' 8tulticia 8iquidem est illi,

' fiüa l mors est. Et quia affectus carnis, inimicitia est aduer-

sus deum, qui spiritus est (caro enim concupiscit aduersus spiritum, eique contranatur) et cum idcirco legi dei subdi non possit

manet in1"8 id e8t' dei Prae^pto in uia consintire,'

Ronj. 5. conteLls dei' ^ * 8pirUU Chri8ti aHen°' odium et

' Te PraeccPtorum) quae a uia eum delcetabili rordo * reuocare nituntur, quousque charitas dei diffundatur in

Ct ZZ\Per 8p,ntUir! SaDCtUm' qui datus est nobi8- Licet minae gis peccatorum recordatio, poenarum consideratio, seruili quodam

hmore hommem possint concutere, terrere, commouere, manet atta-

dum fortior f tl8p®r, Peccati amor' Peccandique naturalis libido, tus fu r O m°r8Ldll6Cti0' suPeruenerit, amorque amore «upera. Quam ob rem concludimus omnia naturalia opera ante

Sluiten