Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

unius Ep«tri8>,''qu?''lUcê^P'r '"i'"n Ui<l".rit ira"M"to1". recordatur 2. Timoth.3. reapondct lillo hZ'„ l "'*»"">• et culicem. Ita otiam uitare didici nïn\n Z ' ™ prae8criP"> AP°"°M

lus, ,'ed """""" ^

corripientem non Derdonf. . ™ansuetum esse ad omnes,

1»S- »9. tati. Ne qua'ndo det dous nr n0n °-Tem eo' ?ui resistunt ueriboli laqueis. aLou' l i et rMipiMant 4 /;

iüimico», -juarr, incendiarii ia«°i'"0™v! T* "d per<iei"io" ■">' S«iat • 3. ,u„t, „üj omnea ""i»«ores haeretici, „ajuiaugae

sub peccato, ut omnfl T ÏÏT "" PaU,° c0,lcl<"iit

pli«, quanto rectiu, taeritT 7 T' f '8i,"r piet,,i" eMm"

Hieronymus. Cuius rei Tatia TTiernn 3 , qmdem culra™ discedere.

3.1.h.ua. 2. dicit C^d.™ dl oZS'T' K QUi " Ch™'°

euim ueuit '„t caederTl "f"'"1" ? ip!e ambnl>re-

accepit, non crucifixit 'sed " .Ca^eretur' ^on dedit alapam, sed

ipse passus esQ„™'k'T' "i0' mMit' <"=d

Antichristum. Ilactëóu, n 1 'n l™ lm,tat°r. "i" «ero caedit

E""' ■ '2- est, Aruadiuem comminuf ' ' 1 ''U'KJIJP domino scriptam

Hieroaymus. Ilierouyuio i„ Matth „"r Z.,""" i<l Olpouentc

fratrun, auorum. El 'ïf m,nnm et portabit onu»

euudom, m„dic,m ° «*, i«ta

imitatores, Christi ne an ^U.18 ,non e*tin?uet. Vtrius iam sint flieronymns. 8pirant c, Al"t^hnrt., qui flammas, ignem, mort

parum est christianum faLt^l nt! QU°niam «*>

canina, inclementia plusouam t militari, rabie plusquam

sari, in ter miser^deS etZT^ f ^ °UGm ^as" PV. 210. hominem irruere dominTJ V dePloratum> et Rectum a deo Ezech. 34. debuerant, non in'terimere p !T CUm Pastoribu8> I"' pas//cere ribus Israël, \TZ2J Z T **** ^ Pasto"

non alligastis, quod abiectnm f 'PS0S' ^ ?"°d Confractu,n est» non quaesistis, sed cum auste^f' t""" ,r< hs' ot 1110(3 perierat, Auditis austeritatem audif G- ° Potent'a 'mperabatis eis. His tantum armis Jiolenda .P°tentlam' incendiarij inquisitores ?

"um in latronesTelapsum L ,P. entm' et °le° Semilli"

non prius missuri cutem' lï , HUStGn 8- P°tente8 homicidae, Matth. 26. sanguinarij exatietis') Qu'i V ]" f CrU0"S Ilbidinem uestram Coriuth.5. Paul,„ ha.retic™ S.tw g'""° refwi«h"- "ia».

cipauerant, dam resiniscereat ' a l™'- 1Sm SeS° ®^t'lanae emanflammis noereuit ut ad d ", "f| n0D PXU8sit iguibus, uec

tent reconcilUbMtar ' - ^ ' !n''l 'l"""' Qui "bi

ciesiae. restituebantur in mtegrum. Domi

1) Exsatietis

Sluiten