Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGHENS DE

VVEDERD OOPERS, SES

BOECKEN HENRICI BVLLINGERI, NV eerft vvt de Latijnfche Tale in Nederduytfch ouergeftelt, door Gerardum Nicolaj, in zijnen leuen Kerckendienaer tot Norden in Ooftvrieflandt.

Die daer by gheuoecht heeft de Wederlegginghe der ieeringë van Menno Symons, Dierick Philips, Adam Paftor, Hendrick Niclaes, ende meer andere.

Matth. 7. 15.

Wacht v voor de valfche Propheten, die tot v comen in Schaepfcleederen, maer van binnen grijpende VVoluen zijn.

<3bet>ruct tot Emböen/ int 3aer /ID.S). enbe öen rn>. JunU.

Sluiten