Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E d z a r d I. van Oostfriesland. 105, 123.

Eed. bij Waterlanders. 175.gev. van Menno en Dirk Ph. 251 vv., 479 vv. van Adam P. 464. van Menno's volk. 462, — van Doopsg. volgens Successio. 65. van Joh. Hus. 482 v. van Erasmus. 483 v. van Melanchton. 483 vv.

Eelken en Fye. m., weglatingen nit hunne gezegden over de mensch-

wording. 164 v., 167, 172, 186. Eiffel en Elzas. 250.

Eli as. is M. Hoffraan. 9, 19,29,54, 81, 83, 85, 93, 115 vv., 118, 126 vv., 133 v., 137. is ook soms Jan Matthijsz. 558.

Ellison of Alenson. 143*. E m d e n. brief van Menno naar —. 58 v. 448 vv., 525, 532*. Hoffman te —. 29 v., 105, 115, 123 v., 503, 519. twist te — (1555). 54, 56, 532. Dirk Philips te —. 543. Coetus te —. 497 v. verzoeningspogingen te

—. oui, 5UJ, 547 v. convent te—, 524. dispuut te —. 69, 492 v., 548 v. Protocol van —. 492, 497 499, 540. Nog: 87, 258, 270, 276,' 278 v., 285, 413*, 460*, 462* 534, 542, 544, 551. Empenius,Adolphus. 277.

Engeland, vluchtelingen uit

gaan tot de Hoogd. over. — 4,71*, 72. Engelsche kerk. 72. in — vele aanhangers van Hendrik Niclaes. 274. martelaars in —. 174. 87.

Enno van Oostfriesland. 503, 519.

En och. is C. Polterman. 115 v., 126 v. is ook wel C. Schwenckfeldt. 126. of Jan Matthijsz. 9, 19, 30, 33 v., 54, 81, 85, 116 v., 118 v., 128, 133 v., 137, 522, 524.

Entfelder. 495, 518.

Enthusiasten. 301 vv., 311,

Eppe Peters, te 't Zandt. 362, 364.

Erasmus over eed. 483.

Erfzonde. 467.

Et t ach. 12, 25* 516*. Evangelische boeken verboden. 416. — predikanten zyn letterknechten 373. hun gehoor te myden. 434 v., 462. — vrijheid, 18, 23.

F.

Faldern, het, bij Emden. 462.

Faukelius, H. 275.

Feil Smith, C. 285.

F-K R-S. 496.

F r a n c k , Seb. door Menno gelezen. 280. door Dirk Ph. bestreden. 280. zyn Arcke van den gheloove. 311. de kerk volgens hem een menschelijke stichting. 99. zijn Chroniek. 99, 122, 473 v., 476.

Franconisten. 280. over ceremoniën. 311 vv. door Nicolai bestreden. 314 vv. Zie Libertynen.

Franeker. brief van Menno naar —. 58, 206, 208, 444 vv., 503, 525. Menno te —. 258 v. 55*, 62, 547, 553* v. afscheiding te —, 523. behandeling van een hoogd. broeder te —. 526 v., 534 enz.

Franekers. 55, 160, 464*, 466*. Frankenthal. protocol van. 184, 187, 230.

Frankfort. 359.

Frankrijk. 512.

F r e i b n r g. 249.

Friesland. 31 v., 37, 41, 44. 46, 51, 64, 66, 86, 117, 129, 215, 532 vv., 537*, 540, 542, 550, 555. hof v. —. 51, 534. West—. 58, 95. Froschouer, Christoffel. 269.

Fye. m. Zie Eelken.

O.

Gralenns Abrahams. 504 v.

Grebrniken. zonderlinge — bij Mennisten. 475 v.

Sluiten