Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 stellingen, maar zonder de toelichtingen van Reckenliofer, die duidelijker dan iets anders de beteekenis daarvan doen beseffen. Eene volledige uitgave mag dus wel gewenscht heeten.

Wie was Reckenhofer? ') Omtrent zijn persoon is zeer weinig bekend. Als zijne woonplaats noemt hij Claus2) (of Clausen), dat in Tirol gezocht moet worden 3). In het Vervolg op Jöcher's „Gelehrten-Lexikon" wordt hij vermeld. Daar wordt verzekerd, dat niets anders aangaande hem bekend is dan dat hij ter wille van het evangelie is verdreven, en dat hij in het j. 1524 een boekje uitgaf, getiteld: „De Artikelen, waarom de rector en raden der hoogeschool te Ingolstadt meester Arsacius Seehofer van Munchen gedwongen hebben te herroepen, met bijvoeging van den inhoud dier herroeping en eene verklaring van de 17 artikelen" 4). Dit boekje bestaat gelukkig nog5). Wij hebben dus twee geschriften van zijne hand, waaruit wij willen trachten iets omtrent hem zei ven te vernemen. Zijne bewerking van de „Geschiedenis der twee Augustijners" zal hij nog wel in het j. 1523 vervaardigd hebben. Immers de geheele inhoud doet denken aan iets dat open-

1) Zijn naam wordt ook gespeld : Reckenhofen. Zie boven, blz. 57.

2) Dye histori, quat. A, BI. jv, hierachter, blz. 66.

3) Th. Kolde, Arsacius Seehofer und Argula ron Grumbach, in de Beitrcige zur bayerischen Kirchmgeschichte, Erlangen, 1904, Bd. XI, S. 49—77,97—124,149—188. Over Claus zie S. 116. In Bitters Geographisch-statistisches Lexikon, 8te Aufl., von Joh. Penzler, Leipz. 1895, Bd. I, S. 989, worden vier dorpen opgegeven die Klaus heeten.

4) H. W. Rotermund, Fortsetzung zu Jöchers Gelehrten-Lexikon, Bremen, 1819, Bd. VI, Sp. 1521.

5) Die Artickel warumb der rector // vnd Rethe der Hohenschul zu Ingolstatt // zwungen vnd genöttigt haben, zum uii-j derspruch Mayster Artacium See-ljhofer ron Miim hen, mitsampt // des lauts der widtrrüffung // vnd seyner erklerung. jl — Die erklerung der Sibenzelien Artickel, durch // Mayster Arsacij von München Christlich gelert, vnd // wie rnbillich, vnd wider Gott eer geztcungen // ist, zum triderspruch durch den Rectorn md // Rfithe der hohenschul zu Ingolstat // mitsampt dem lautt seyner wi-ljderrü/fung, aynem yetlichen wol zubehertzen. // [Aan het slot, onder quat. F, BI. iij ' staat:] M.D.XXiiij. — Formaat in-4". Letter: Gothiek. Aantal bedrukte bladen: 23. Aantal regels per bladzijde: 34 a 35. Hoogte: 18.6 c.M. Breedte: 13.7 c.M. Signatuur: A iij—F ij. Een exemplaar is mij geleend uit de Kón. Hof- und Staatsbibliothek te Munchen. Met geringe wijzigingen, meest veranderingen in de orthographie, en met toevoeging van eenige aanteekeningen op den rand is dit werkje afgedrukt door L. Rabus, Historiën der Martyrer, Strassb. 1570, Th. II, BI. 358—368. De schrijver noemt zijn naam boven de voorrede: Martinus Reckenhofen zu Clausen.

Sluiten