Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE

ende ghesciedenisse van

de verradelicke gheuangenisse der vromer ende godsaligher mannen, Christophori Fabritij dienaer des Goddelicken woords binnen Antwerpen, ende Oliuerij Bockij Professeur der Latiinscher sprake in de hooghe ende vermaerdeschole van Heydelberch, waer van den eenen tot een sieckelicke ende ellendighe verlossinghe ghecomen is, ende den anderen wreedelick vermoort ende ten viere op gheoffert.

ifiv» anöerwerf verbetert enöe vermeeröert.

M A T T H. V.

Salich sijnse die veruolghinghe liden om de gherechticheyt: want dat riicke der hemelen behoort hen toe.

a p o c A L. XIIII.

Salich sijn de dooden, die in den Heere sternen.

i 5 ó 5- //

VIII.

18 •

Sluiten