Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Fol. 303]

ERRATEN.

Heerste ghetal beteekent het Folium,

Het tweede, de linie oft reghel.

Folio 23. Linie 4. Yoor, sijns lichaems leest, sijn lichaem. 45. 3. becomende, leest, toecomende. 45.30. reparatie, leest, preparatie. 47. 13. volcomelic, leest voornemclic. 47. 26. waren tvoorgaende, leest, waren van tvoorgaende. 55. 19. als nv, leest, als ick nv. 62. 20. is besnijdinghe, leest, is een besnijdinghe. 94. 19. branden, leest, bedrijuon. 118.15. Isser een kint, leest, Waer ysser een kint, dat sinen vader lief heeft. Ende corts daer na, waer is ooc de bruyt, leest, waer ysser oock een bruyt. 126. 26. dat ick, daer ick. 131.30. hooren, leest, hoorn. 139. 17. Christ sijn, leest, Christ sy. 148.7. na, leest, maer. 135.6. ') datincn, leest, datter. 155. 26.2) als, leest, alle. 176. 7.3) ghi, leest hi. 178. 25. vonden, leest, vanden. 197. 6. dat haer sy, leest, dat sy haer. //

1) Lees ; 153. 6.

2) Lees: 155. 24.

3) Lees : 167. 7.

Sluiten