Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cateaux, J., predikant te Valen-

ciennes. 476 ', 477.

Catharine, O. vander. Zie

Kately ne.

Catteu, J. 643.

Celibaat (gedwongen). 471, 479, 483.

Christus. Zyne werking in en door de menschen, 27; 41, 95 y. fn°. 34]; tegenstellingen van den waren Christus en den valschen niischristns der Roomsche kerk, 235—246; Christus „de hechte en vaste steenrots", 478; heeft het eerst de mis gecelebreerd, 479. Clarenbach, A. Zie R u d o 1p h u s.

Conciliën. Zij kunnen dwalen,

483.

Cotifession de foy. Zie Gr. de Bres. C o p p i n , N., deken te Leuven, in 1528 tevens rector der universiteit aldaar. 143, 144, 167 Ctematius. Zie Van derErven.

D.

Damman, W., predikant. 260 Decretum Gratiani. 73, 482, 531 4 en elders.

De cura pro mor tuis agenda (van

Augustinus). 503.

Delenus,(x., predikant te Londen.

466.

Den Propheet Baruch. Waar dit geschrift herdrukt is, 122 Dor actvs vnd handluny, u. s. w. (of Verprennung der Cristlichen dreyen Rüter vnd merterer zu Brussel M.D.xxiij). De uitgave die aan den herdruk ten grondslag ligt (andere uitgaven worden tevens daar beschreven), 11; herdrukt, 13—19. D e u z e , D. de la, zwager van

Gr. de Bres. 465.

De venerabili Sacramenfo al/aris (van Th. van Aquino). 580.

Dialogvs (van A. van Yossenhole).

271.

Die Artickel warutnb der rector u. s. w.

Zie Reckenkofer. „Die Corona te" (of Carnuten). 160.

Dionysius Areopagita. Zijne werken als echt beschouwd in „Le baston de la foy", 479, 482. Disputen. Over het avondmaal tusschen Chr. Fabritius en pastoor Symon te Antwerpen, 305 v. — Zie ook Gr. de Bres.

Doop. 27; 41, 92 [n°. 28]. Doopsgezinden. Toespelingen op hen, 194 v., 197, 204, 205, 206, 285 v., 288 v., 290 v.

Doornik. Vervolging tenjare 1561

aldaar, 472 (vergel. 469 '). Dorpius, H. 488.

Driedo, J., van Turnhout, 143. Druthmar. 482.

Dyu Histori, zo zwen Augustiner Ordens u. s. w. Zie Reckenhofer.

E.

Eduard VI, koning van Enge

land. 181, 193, 208, 465, 467. Een claer bewijs van het recht gebruyck des Nuchtmaels Christi, enz. (van M. Mikron). 185 v. Ken vvaerachteghe Historie (van M. Mikron). Waarscliynlijk in 1555 gedrukt, 186, 188; reeds in 1558 op den Index der verboden boeken van Filips II geplaatst, 186; inhoudsopgave, 189 ; exemplaar dat aan den herdruk ten grondslag ligt,

Ken waerachtigh verhaal der t'zamensprekinghen tusschen Menno Simons ende Martinus Mikron (van M Mikron). 186.

E g i d i u s (— Aegidius de Roma). 71. Egmond, N. van, hoogleeraar te Leuven. 8, 37, 38, 113, 114.

Sluiten