Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B1BLI0THECA REFORMATORIA NEERLANDICA

GESCHRIFTEN UIT DEN TIJD DER HERVORMING IN DE NEDERLANDEN

OPNIEUW UITGEGEVEN EN VAN INLEIDINGEN EN AANTEEKENINGEN VOORZIEN

DOOK

t Dr. S. CRAMER, en Dr. F. PIJPER,

hoogleeraar aan de Universiteit Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit

van Amsterdam en aan het Doopsgezind te Leiden Seminarium aldaar

TIENDE DEEL

'B-GRAVENHAGK

MARTINU8 NIJHOFF 1914

Sluiten