Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gadere de verstroyde Schapen in eenicheyt des rechten gheloofs, onder den eenighen goeden Herder ende Bisschop alder Gheloo uigher Sielen, dat is, onder Christo Iesu, welcke sy prijs ende eere inder eewicheyt.

AMEN.

* *

Soli Deo Gloria. //

Sluiten