Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

officieren gehouden, kregen de afgevaardigden niets meer dan een bepaalde opdracht, met betrekking tot wat de wil van het volk was. Op andere vergaderingen werd aan de afgevaardigden volmacht gegeven om tot een eindbeslissing te komen.

Na over deze zaak heel wat gesproken te hebben, werd besloten ze voor de volksvertegenwoordigers zeiven te leggen.

De volgende volksvertegenwoordigers verschijnen nu in de tent, en leggen den eed af.

Voor de Zuid-Afrikaansche Republiek:

1. H. A. Alberts, Vechtgeneraal, Heidelberg.

2. J. J. Alberts, Com. vertegenwd. van Standerton en Wakkerstroom.

3. J. F. de Beer, Com. Bloemhof.

4. C. F. Beijers, Asst. Com. Gen. Waterberg.

5. C. Birkenstock, Burger, Vrijheid.

6. H. J. Bosman, Wd. Landr. Wakkerstroom.

•j. Christ. Botha, Asst. Com. Gen., Swazieland en Staatsartillerie.

8. B. H. Breijtenbach, Yeldcor., Utrecht.

9. C. J. Brits, Vechtgeneraal, Standerton.

10. J. G. Cilliers, Vechtgeneraal, Lichtenburg.

11. J. de Clercq, Burger, Middelburg.

12. T. A. Dönges, V. C., Dorp Middelburg en Regeeringswacht.

13. H. S. Grobler, Com. Bethal.

14. J. L. Grobler, Burger, Carolina.

15. J. N. H. Grobler, Vechtgeneraal, Ermelo.

16. B. J. van Heerden, Veldcor. Rustenburg.

17. J. F. Jordaan, Com. Vrijheid.

18. J. Kemp, Vechtgeneraal, Krugersdorp.

19. P. J. Liebenberg, Vechtgeneraal, Potchefstroom.

20. C. H. Muller, Vechtgeneraal, Boksburg.

21. J. F. Naudé, Burger, Pretoria en los commando bij Gen. Kemp.

22. D. J. E. Opperman, Veldcor., Pretoria.

23. B. J. Roos, Veldcor. Piet Retief.

24. P. D. Roux, Veldcor., Marico.

Sluiten