is toegevoegd aan uw favorieten.

De strijd tusschen Boer en Brit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25- D. J. Schoeman, Com. Lijdenburg.

26. T. C. Stoffberg, Wd. Landr., Zoutpansberg.

27. S. P. du Toit, Vechtgeneraal, Wolmaransstad.

28. P. L. Uijs, Com., Pretoria.

29. P. R. Viljoen, Burger, Heidelberg.

30. W. J. Viljoen, Com., Witwatersrand.

Voor den Oranje Vrijstaat:

1. C. C. F. Badenhorst, Asst. Hoofdcom., Boshoff, Hoopstad, West Bloemfontein, Winburg, Kroonstad-

2. A. J. Bester, Com. Bethlehem.

3. A. J. Bester, Com. Bloemfontein.

4. L. P. H. Botha, Com. Harrismith.

5. G. A. Brand, Asst. Hoofdcom. Bethulie, Rouxville, Caledonrivier, Wepener en Oost deel Bloemfontein.

6. H. J. Brouwer, Com. Bethlehem.

7. D. H. van Coller, Com. Heilbron.

8. F. R. Cronjé, Com., Winburg.

9. D. F. H. Flemming, Com. Hoopstad.

10. C. C. Froneman, Asst. rloofdcom. Winburg en Ladybrand.

11. F. J. W. J. Hattingh, Asst. Hoofdcom. Oost. deel Kroonstad, en district Heilbron.

12. J. A. M. Hertzog, Com. Philippolis.

13. J. N. Jacobs, Com., Boshoff.

14. F. P. Jacobsz, Com. Harrismith.

15. A. J. de Koek, Com., Vrede.

16. J. J. Koen, Com., Ladybrand.

17. H. J. Kritzinger, Veldcor., Kroonstad.

18. F. E. Mentz, Com., Heilbron.

19. J. A. P. van der Merwe, Com., Heilbron.

20. C. A. van Niekerk, Com., Kroonstad.

21. H. van Niekerk, Com. President, Lager.

22. J. J. van Niekerk, Com., Frieksberg.

23. T. K. Nieuwouwdt, Asst. Hoofdcom. Fauresmith, Philippolis, Jacobsdal en gedeelte Bloemfontein.

24. H. P. J. Pretorius, Com., Jacobsdal.

25. A. M. Prinsloo, Asst. Hoofdcom.. Bethlehem en Ficksburg.

26. L. J. Rautenbach, Com., Bethlehem.