Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in alle districten der beide Republieken verspreid waren. Daardoor verdeelden wij de Engelsche machten ook. Maar vele districten moeten nu verlaten worden. Wij zullen daardoor op een kleinere oppervlakte moeten samenpakken en daardoor de Britsche macht in staat stellen zich te concentrecren.

Hij is overtuigd, dat ons volk gestredenheef t zoo als geen ander volk. Hij spreekt vergelijkender wijze. Zal het nu niet beklagenswaardig zijn, indien zulk een volk ten onder ging ? Wij moeten ons volk redden. Als wij overtuigd zijn, dat wij niet meer met wapenen tegenstand kunnen bieden, dan is het onze plicht dit aan t volk te zeggen. Door aan te houden zou het volk zeker te gronde gaan. Meer dan 20,000 vrouwen en kinderen zijn reeds in het laatste jaar in de kampen gestorven. Daarbenevens zijn er van ons eigen vlecsch en bloed, die den vijand helpen om ons tot onzen ondergang te brengen. Als de oorlog wordt voortgezet, dan loopen wij gevaar, dat wij meer Afrikaners tegen ons zullen hebben, dan wij zeiven in getal zijn.

Welke kansen hebben wij nu ? Alen wil de onafhankelijkheid behouden door een deel van het land af te geven. Als dat kan, dan moeten wij het doen. Wat Swazieland aangaat, dat land beteekent niet veel voor ons, en kan vrijelijk afgegeven worden. Ook de goudvelden, — die kanker van ons land — kunnen heengaan.

Wij moeten letten op het feit dat wij achteruitgaan. Het is noodig samentewerken, opdat men niet tot een lamlendig einde komt. Konden wij de onafhankelijkheid door zulke opofferingen behouden, goed ! Maar gesteld eens, dat wij onze onafhankelijkheid moeten afgeven, dan moeten wij dat niet onvoorwaardelijk doeni. Eene onvoorwaardelijke overgave zou goed zijn, als men alleen aan de voormannen dacht. Maar wij moeten denken aan de belangen van 't volk. Wij moeten dan zeggen: „Voor de voormannen vragen wij niets, maar wij stellen ons in de bresse voor het volk". Verder is de vraag, wanneer alle hoop op onafhankelijkheid verloren is, of wij niet verantwoordelijk bestuur zouden kunnen krijgen en ook onze taal behouden. Op deze wijze zullen wij toch de hand boven ons volk houden. Verder vraagt de Commandant Generaal, of wij nu zullen werken, dan of wij wachten zullen totdat wij volkomen overweldigd zijn, en dan dertig jaren over ons laten heengaan voor wij weder op de been zullen komen?

Sluiten