is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenles

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Verder:

d. twee schetsboeken met modellen voor het teekenen van meetkundige figuren en vrijgebogen lijnen;

e. een schetsboek voor potloodexercities, met voorbeelden;

/. blanco-cahiers voor natuur- en plaatteekenen;

g. twee werkjes over projectie en doorsnede;

//. een werkje „Met Passer en Liniaal";

i. een werkje over Perspectievische Verschijnselen;

k. een werkje „MethcMiek voor de Kweekelingen".

Uitgaven van de Firma A. B1NNERT OVERDIEP te Heerenveen. (*)

Wandplaten hebben we niet gemaakt, omdat daarvoor niet de minste aanleiding bestond. We gebruiken steeds van Zwier en Jansma: nummers uit de 2de en 3de serie, en van Anth. Grolman enkele nummers uit de collectie: „de Beginselen van het Ornament" (welke afzonderlijk verkrijgbaar zijn).

Voor het bordteekenen gebruiken we nog: de platen van Anth. Grolman: „de Beginselen van het Handteekenen", de plaatjes uit het boekje van Zwier en Jansma: „25 vrije motieven", onze drie supplementen bij „De Teekenles", en de nummers 8 en i) uit „Oef. in Lijn en Kleur" van Molkenboer.

Het spreekt vanzelf, dat wij bij onze aanwijzing van plaaten blokmodellen geen voorbeelden van behandeling geven, omdat we tot kollega's spreken, maar slechts daar, waar de keuze onzer modellen moet worden toegelicht, iets over methode loslaten.

\\'e hebben bij de samenstelling van dit werkje in het oog gehouden dat. de taak van een teekenaar op de kweekschool drieledig is: hij moet van de kweekelingen maken, tot op zekere hoogte natuurlijk: teekenaars; hij moet ze vormen tot teekenondervvijzers; (hij moet ten slotte zorgen, dat zij aan de examenfeischen voldoen.

Er is op die exameneischen al heel wat te vitten geweest; sommigen meenen, dat veel tijd, nu besteed om aan die eischen te voldoen, beter gebruikt kjom worden.

(1) Een volledige lijst, met prijsopgaven, vindt men achter in dit werkje.