is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenles

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boeken geheel blanco, groot 27 X 36, voor wandplaatteekenen bestemd, bevatten ook elk 16 bladzijden: boek C. 1)

Voor wandplaten gebruiken wij de 16 opeenvolgende nummers van Zwier en Jansma, van 73 tot en met 88, met een opzet en met het materiaal, juist zooals het in hun handleiding is beschreven.

Ook voor elk van deze figuren rekenen wij vijf kwartier.

Hoewel wij deze wandplaten in boek C laten maken, zullen er zeker leeraars zijn, die daarvoor het door Zwier en Jansma aanbevolen papier e|n de door dezen gegeven kleuren liever wensehen te gebruiken.

Aan meetkundige figuren en versieringen op papier besteden wij dus 32 lessen, — aan de platen van Zwier en Jansma 16 lessen; samen 48 lessen vajn ruim een uur.

Al de figuren uitgenomen de 16 nummers van Zwier en Jansma, worden uit het geheugen op het bord geteekend, waarvoor 32 maal een kwartier is uitgetrokken.

1) Voor hen, die boeken van grooter afmeting voor liet plaatteekenen verlangen, noemen we:

„Het teekenboek met bruinen omslag", uitgave van H. J. T. Mat veld, Wagenstraat, Den Haag.

De grootte is 33 X 50 cM.j liet bevat 24 bladz. goed grijs papier, en is met vloei doorschoten.

Bij bestelling van minstens 23 exemplaren { 0.25 per stuk.