is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenles

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na liet voltooien van elke dezer teekeningen — zie Handl. van De Teekenlcs voor de L. S. — wordt eene oefening gehouden, om te zien of het linksche en het rechtsche punt van het grondvlak de juiste hoogte hebben tegenover de opstaande voorste ribbe.

Hiertoe wordt door eiken leerling een touwtje horizontaal gespannen over elk punt afzonderlijk, om dan te ontdekken, op welke hoogte de voorste lijn gesneden wordt.

Blijkt dit niet precies goed, dan moet men trachten de fout te zien. Verkeerd doet de leerling, als hem door maatstokje of touwtje of wel door den onderwijzer een fout gewezen wordt, met dadelijk naar een vlerk te grijpen en de fout weg te wisschen. Als ons een fout gewezen wordt, moeten wij ze vooreerst niet uitwisschen, maar zoolang bekijken tot ze ons gaat hinderen. Spoort men daartoe den leeriing aan, dan is gewoonlijk het antwoord: «ik heb hel al duidelijk gezien», maar dat die waarneming niet lang genoeg geduurd heeft, blijkt al heel spoedig, als dezelfde fout even later weer voorkomt, en er niets van wordt bemerkt.

9