is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blad/.

Voorwoord.

1. Een zilveren feest, een feestwoord, door J. L. Zegers. 3

2. De oprichting der «Christelijke Vereeniging voor

de verpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem,« door Dr. E. Barger 13

3. De taak der gemeente ten opzichte van kranken en

hulpbehoevenden, door J. W. Knottenbelt . . 23

4. Gods beloften in Jezus Christus, Ja en Amen,

door C. J. v. Paassen 32

5. Onze Stichtingen. Een leerrijke geschiedenis van

25 jaren, door J. A. Hoekendijk 39

6. De zegen der verpleging van toevallijders lichamelijk

en geestelijk, door C. J. C. Burkens .... 69

7. Het daaglijksch leven in de Inrichting te Haarlem,

door C. K g2

8. Godsdienstoefeningen en feesten in de Inrichting

te Haarlem, door Zr. A. A. Breda Kleijnenberg 93

9. Het sprookje van de Kleerenfee, door A. L. Hoog 99

10. Aan «Meer en Boschw, door S. H. K 104

11. Een bezoek aan de werkplaatsen op «Meer en

Bosch«, door J. A. Muller 106

12. Tuinarbeid met patienten op «Meer en Bosch«,

door L. H. d. Haan .......... 119

13. Feesten op «Meer en Bosch«, door F. H. Jonker 125

14. Broeders van Heemstede, door J. A. Hoekendijk 134

15. De Macht van het Kleine, door J. A. Hoekendijk 165

16. Vroolijke ontferming, door Dr. A. J. Th. Jonker 176