is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zijne vaardige pen ons uit den rijken schat van eigen herinneringen biedt, met groote belangstelling alom zal worden ontvangen.

Kome de vrucht der overweging van alles wat hier ter aandachtige lezing wordt aanbevolen ten goede aan onze voorgenomen eenvoudige maar dankbare gedachtenisviering en worde van die vrucht veel genoten gedurende het nieuwe tijdvak, dat onze Vereeniging na het sluiten van haar 25"' boekjaar, den is,en April a.s. hoopt te mogen intreden!

Beziele God steeds meerderen met wezenlijke liefde tot het ongelukkige, en geve Hij ons steeds velen, die uit echten drang des harten zich willen toewijden aan deze zeer noodige zaak!

Heemstede, 1 Maart 1907. J. L. ZEGERS.

VERBETERINGEN.

Op bladz. 14 regel 23 staat "dus de vriendenkring", moet zijn : »en van elders". » » 17 regel 10 staat "getraind", moet zijn: «getrouw». » » 33 regel 31 staat »maat«. moet zijn: »maar«.

» » 36 regel 3 staat »naar u luisteren«, moet zijn:»naar u te luisteren«