is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar dat kon toch niet lang zoo blijven. Maar waar nu gelegenheid te vinden voor een gesticht voor mannelijke patienten ? Nu wij eenmaal in Haarlem begonnen waren, moesten wij wel in de nabijheid van Haarlem blijven, maar wij wisten het te goed, dat daar niets te koop was en het terrein daar in die buurt was immers geen bouwterrein!

Ik was toen Directeur van de Hulpzendingsvereeniging te Haarlem »de Liefde van Christus dringt ons«. De bestuursleden van die Vereeniging waren toen, en zijn ook nu nog, eenvoudige burgermannen, onder wie men allerminst een eigenaar zocht van een groot landgoed. Toch was er toen één onder, zonder dat het mij bekend was. Geheel zonder eenige bedoeling, vertelde ik op een van onze maandelijksche vergaderingen, wat ik zocht en maar niet kon vinden, toen opeens een der leden mij zeide, dat hij wel iets voor mij had. Het bleek toen te zijn de schoone buitenplaats «Meer en Bosch« te Heemstede, op dat oogenblik bewoond door den heer Willink, maar het eigendom van M. Verdel te Haarlem, die er wel voor een matigen prijs afstand van wilde doen.

Bij nader onderzoek bleek ons deze gelegenheid heel geschikt, zoowel wat ligging als wat grootte betrof. Het oude heerenhuis kon dienst doen voor woning van den Directeur, en de kleine tuinmanswoning kon gemakkelijk ingericht worden voor de patienten, terwijl de uitgestrekte plaats en tuin gelegenheid boden voor de werkzaamheden, die voor de patienten zoo noodig zijn. En nu bij het geschikte terrein gaf God der Vereeniging ook de middelen om van dat terrein eigenares te worden. Vijf en twintig duizend gulden zou de koopsom zijn. Met den heer Graaf van Bylandt, die ook al spoedig zitting in het Bestuur had genomen, ging ik een bezoek brengen bij Mej. Jochems te 's-Gravenhage, en toen wij haar met het doel van ons bezoek hadden bekend gemaakt, deed zij ons aanstonds zonder eenige aarzeling de toezegging van f 15000. Ik herinner mij nog levendig met welk een gevoel van blijdschap wij weer terugkeerden in de woning van den