is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij hun opvolgers gegeven hebben: niet al te lang praten en wachten, maar na rijp overleg kloek de hand aan het werk

BETHESDA«

slaan in het vertrouwen, dat God van den hemel het zou doen gelukken.

Gelukkig, niet alleen »opvolgers« doen het werk nu, één der medeoprichters vooral neemt nog altijd een groot werkzaam aandeel in den arbeid. Tot 1884 Secretaris, werd de heer J. Bierens de Haan daarna de Penningmeester der Vereeniging. Toen had hij er geen flauw vermoeden van, dat hij die taak nog zou bekleeden, als de jaarrekening over de twee honderdduizend gulden zou loopen. En toch is dat zoo, en wij danken er God voor.

De eerste mannelijke patiënt werd 31 Mei 1884 in »Bethesda« opgenomen, een jongen van 14 jaar, die tot zijn dood, 4 Juni 1896, verpleegd werd. Maar, omdat men alleen jongens, geen mannen, opnam, golden de aanvragen om plaatsing vooral vrouwen en meisjes. Er werden dan ook in Bethesda maar