is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Laat u door een helper gedurende een toeval bloed aftappen en we) in de «Stille week.« Deze helper boort in den nacht van Goeden Vrijdag in den wortel van een pruimeboom een gat tot op het merg, giet daarin het bloed en maakt het gat weder dicht met het uitgeboorde hout en maakt er drie kruisen over heen; als het bloed ingroeit, houden de toevallen op.«

Behalve deze meer gecompliceerde middelen, heeft men nog eenvoudige, als daar zijn: amuletten van allerlei soort, menschenhersenen, vermalen deelen van menschelijke schedelbeenderen, vermalen menschentanden, bloed en merg van terechtgestelde misdadigers, bloed van een mol of een zwarte kat, een levend geroosterde mol, enz.

Ook zeer aanbevolen is het volgende: men sarre een zwarten kater totdat hij bijna dol is, steke hem dan met een ijzer, waarover een tooverspreuk uitgesproken is, onder den derden staartwervel, van den staart af gerekend, zuige drie druppels bloed op en geve deze aan den patiënt in lindebloesemthee te drinken.

Behalve deze sympathetische en demonische middelen heeft men nog een reusachtig aantal andere. Kooksels en aftreksels van allerlei kruiden Dr. Rasch uit Bielefeld heeft vele van deze recepten verzameld. En nu denke men niet, dat al deze geheimmiddelen uit den ouden tijd zijn. Ook nu nog krijgen wij telkens van allerlei welwillende dames en heeren recepten, die zouden baten. Helaas, dat het niet zoo is. En in de couranten kan men naast de Pinkpillen en de Sanguinose »tegen algemeene zwakte,« ook onfeilbare middelen tegen epilepsie zien. Op twee hiervan wil ik de aandacht vestigen nl. op den drank van Roland en het «anti-epileptique uten« uit Luik. Het laatste, het »anti-epileptique uten«, dat ook in ons land wel gebruikt wordt, belooft «volkomen genezing». Het prospectus zegt: «Meer dan 100.000 gevallen werden met het anti-epileptique uten behandeld en geen enkel zonder-

volkomen genezing.a (blz. 4.)

De scheikundige analyse wijst uit, dat dit wondermiddel bestaat uit 14,5 % broomkali, groen gekleurd met chlorophyl of malachietgroen. Nu wordt broomkali al sedert tientallen