is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het «Maandblad tegen de Kwakzalverij« van 2 Februari 1906 staat hierover het volgende:

»Wie kent tegenwoordig bovenstaande advertentie niet? Bijna geen dag gaat er voorbij, of men kan haar in verschillende couranten lezen. Dit is nu je middel tegen vallende ziekte, geneest radicaal, voorkomt en overwint alle aanvallen; wat wil men meer?

«Jammer, dat het niet waar is; dit durven wij met zekerheid zeggen. Uit het onderzoek van den heer M. J. van Pienbroek te Amsterdam en van den Redacteur van dit Maandblad is gebleken, dat de »Drank« bestaat uit een oplossing van 18 "/„ broonikalium, door een groene kleurstof gekleurd. Hij biedt dus veel overeenkomst met een ander Belgisch middel, sedert jaren geadverteerd en herhaalde malen in ons blad besproken, dat verkocht wordt onder den naam van anti-épileptique uten. Nu wordt broomkali (ook andere broomzouten) door de geneesheeren dikwijls aangewend bij zenuwkwalen en ook bij epilepsie, maar niemand hunner zal verklaren, dat dit middel radicaal geneest, omdat zij wel beter weten. De kwakzalver echter ziet daar niets in, als hij maar zijn schandelijk duur goedje aan den man kan brengen.

»Maar, zal men vragen, er wordt toch jooo gulden uitgeloofd aan eiken lijder, die niet volkomen genezen is?

«Probeer het maar eens die som machtig te worden en men zal u spoedig overtuigen, dat gij in gebreke zijt gebleven nde behandeling juist gevolgd te hebben.« Dat kunstje kennen wij.«

Aldus schrijft het «Maandblad tegen de Kwakzalverij« en waar een zoo bevoegd blad deze middelen streng veroordeelt, zijn zij in hunne pretentie wel voldoende aan de kaak gesteld.

En dan de prijs! De flacon bevat ongeveer 72 gram broomkali en daar betaalt men 3.50 gld. voor, terwijl men in den groothandel voor 1 K.G. broomkali, dus voor 14 maal zooveel, 1.40 gld. geeft. De drank is dus meer dan dertig maal te duur betaald. Doch bij wie ligt de fout ? Bij den verkooper, die het publiek beetneemt, öf bij het publiek, dat zich telkens weer aanbiedt om te worden beetgenomen ?