is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren: de gretigheid, waarmede immer de spijzen genuttigd worden. Silo met de zitzaal voor ouden van dagen, die daar

EETZAAL IN >5]LO.<

vertellend en breiend den tijd doorbrengen. Silo ook met de tweede- en tusschenklasse voor dames, die zich op nuttige en aangename wijze den dag verkorten.

De groote werkmachine heeft nog iets te zeggen. Ook op Sarepta telt men 3 «kransen,« vrijwillig door patienten gevormd, die in vrijen tijd bijeenkomen om te helpen. Een stopkrans die dit jaar liefst 3050 paar kousen onder handen had. Een breikrans, die gemiddeld 5 a 6 pak sajet en 3 a 4 pak katoen voor onderspreien gebruikt; een blinde breit den ganschen dag in zaal of tuin en wisselt dat werk af met nu en dan een versje te dichten. Een naaik^cms, die met trots vertelt, dat dit jaar 1000 stuks verstelwerk kon afgeleverd worden .... »AI wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.«