is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen goed, en niet minder blij was zij, als zij de verheugde gezichten zag van de patienten, die nieuwe kleeren konden aantrekken.

DE NAA1KRANS

In 1891 werd te Haarlem een Vereeniging opgericht genaamd: ))het \leerenfonds.v. leder die daarvan lid wordt, belooft jaarlijks minstens twee stuks goed te geven voor de Inrichtingen voor epileptischen te Haarlem en Heemstede. Op vele plaatsen van ons land zijn er leden van die Vereeniging, en in de meeste groote steden en ook op sommige dorpen zijn er presidenten, die de goederen in ontvangst nemen, en daarna naar Haarlem zenden. In die vijftien jaar is het Kleerenfonds gebleken onmisbaar te zijn voor die Inrichtingen, en naarmate deze zich voortdurend uitbreiden, is ook uitbreiding van 't Kleerenfonds noodig. Mocht ieder die dit leest, toonen dit te begrijpen! Wij danken allen, die 't al deden.