is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom? — Is uw natuur dan reiner, meer veiheven?

Zijt gij bedeeld met meerder heerlijkheid ?

Wou de natuur u schooner aanschijn geven

Dan z' ergens ooit voor 't menschenoog bereidd'? O, neen ! — Wel is uw aanblik vredig, rustig;

U w bosch biedt 's wand laars voet wel enk'le paden aan ; Als elders groeit en bloeit ook uwe flora lustig.

En kan men ook iiw schoon bewond'rend gadeslaan.

Toch dat alleen geeft u niet meer bekoring

dan meen'ge lustwarand, met grootscher bosch en laan — Maar dit : gij zijt 't bewijs van de verhooring

van het gebed : God nam 't genadig aan, —

Omdat gij zijt de vrucht van bidden, werken ;

Omdat gij zijt tot zegen van ons volk ;

Omdat wij, als w' u zien, 't geloof ons voelen sterken : Omdat gij zijt van s Heeren trouw de tolk :

Daarom zal steeds mijn hart bij uw gedacht'nis zwellen ;

Daarom vermeestert dan m' een heiligend gevoel. —

Bij 't zien van al uw leed moest meen'ge traan m' ontwellen. Maar juichen kan ik töch bij uw verheven doel !

K.