is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden gaan beteekenen, dat zij daardoor ook bruikbaar en gewenscht zouden worden aan ziekbedden van particulieren en in andere Inrichtingen, en dat ook deze afwisseling van arbeid en omgeving den broeder zoowel als het werk ten goede zou komen. Hierdoor zou hun ook een ruimer arbeidsveld

EEN1GE ZUSTERS EN BROEDERS, OP MEER EN BOSCH WERKZAAM.

worden ontsloten en konden de verschillende gaven meer tot haar recht komen.

Daarom heeft men zich van den beginne toegelegd op de opleiding van broeders-diakonen. Eerst ging alles zeer gebrekkig ; men moest ook door ervaring te weten komen wat eerst en meest noodig was. Men dacht in den eersten tijd uitsluitend aan hunne vorming voor de verpleging van epileptici, daarna zocht men er goede ziekenverplegers van te maken, tot men eindelijk er van overtuigd werd, dat hunne algemeene en godsdienstige ontwikkeling niet mochten verwaarloosd worden.

Uit het eene ontstond het andere, en wie weet, als de opleiding niet steeds uit gebrek aan beschikbare krachten