is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onjuist ingestelde i>lioto-

graphische opnamen kunnen voordoen. Bi j de plaatsing in den tempel eindelijk moet het beeld met de omgeving architectonisch overeenkomen en is men dientengevolge aan tal van wetten gebonden, die op den vorm op de meest verschillende wijze van invloed kunnen zijn.

Om zich naar al deze gegevens te kunnen richten had men veel oefening en kennis noodig. Zij gaf aanleiding tot eene stelselmatige behandeling der proporties van de lichaamsdeelen onderling, eene leer der proportiën, die dan ook, gelijk te verwachten was, en door talrijke metingen van lateren tijd bevestigd werd, volstrekt niet altijd met de afmetingen van den levenden mensch overeenkomt.

In alle antieke beeldwerken is dus de eeuwig

menschelijke schoonheid 3. Aphrodite diadoemene, van het Esquilin. voorgesteld, gewijzigd

door traditie, standplaats en karakter van den voorgestelden persoon.

Slechts één voorbeeld: Fig. X stelt de Aphrodite diadoemene van het Esquilin voor, Fig. I Alma Tadeina's bekend model van den beeldhouwer, Fig. 5 een 15 jarig jodinnetje, dat