is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voorschijn roepen, dat zij voor ons doel buiten beschouwing kunnen blijven. Daartoe behoort de beenverweeking (osteonialakie), de verettering van het beenmerg (osteomyelitis) e. 111. a.

De tweede factor die den uitwendigen vorm van liet lichaam bepaalt, is het vleesch, de spieren.

Behalve eenige ruggemergsziekten, in welker verloop kleinere of grootere spiergroepen in omvang afnemen, hebben Erb, Landoürv, Déjerine, Leijden e. a. zekere ziekten beschreven, waardoor gewoonlijk bij jeugdige individuen, bepaalde en steeds dezelfde spiergroepen worden aangedaan. Deze zwellen dan en atrophieeren daarna. Zoo doet zich bij eenen door Erb beschreven vorm de ziekte meest in bepaalde spiergroepen van den opperarm voor, bij eene andere reeks gevallen zijn het de spieren van den rug en de boenen, welke het eerst ziek worden. Charcot ') heeft al deze vormen onder den naam van: „Myopathie primitive progressive" vereenigd. Erb -) heeft zich later bij hem aan-

Kig. 22. Meisje van 2(> jaren met krachtig ontwikkeld spierstelsel (Berlijn).

') Charcot. Kévision nosographique des atropine» musculaire*, pogr. medic., 7 :? 1885.

') Erb. Dystrophia muscularis progressiva. Leipzig 1891.