is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan, op eene kleiner oppervlakte inwerkende, zooveel meer kracht kunnen uitoefenen. Mon mag hieruit geen argument putten ten gunste van een geregen eorset; wel echter kan men er de gevolgtrekking uit maken, dat het corset als steunpunt voor de kleederen geheel gewettigd is, doch dat men het corset ten andere niet mag misbruiken om eene kunstmatige „fine taille" te vormen.

Na de slanke taille komt de kleine voet, die elke vrouw gaarne heeft en om der wille waarvan zij de natuurlijke schoonheid van dat lichaamsdeel door ondoelmatig schoeisel bederft.

Eene kunstenares klaagde mij eens haar nood, dat zij nog nooit in haar leven een onberispelijk gevormden, ongeschoeiden vrouwenvoet gezien had. Zij was nog jong, maar ook ik moet erkennen, dat er onder de talrijke vrouwenvoeten, die ik gezien heb, slechts weinige waren die eene strenge kritiek konden doorstaan.

ï ïg.29. Misvormii»g der kuiten door kousebanden. Voornamelijk door het buitenwaarts draaien van den grooten teen on door de klauwvormige verkromming van de overige teenen, wordt de voet misvormt.