is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de duidelijke vorming der secundaire geslachtskenmerken en van de individualiteit, dan blijft ons nog over, het tijdstip van den hoogsten bloei te bepalen, voordat wij overgaan tot de afzonderlijke lichaamsdeelen.

Door een enkel onderzoek is soms moeielijk te bepalen of eene vrouw haren hoogsten bloeitijd bereikt of reeds overschreden heeft.

Men neemt in het algemeen aan, dat het vrouwelijk lichaam op het 2.5' jaar volwassen is. doch boven is er reeds op gewezen, dat de leeftijd te dezen opzichte aan groote schommelingen is onderworpen.

Grooter zekerheid biedt nog het intreden der eerste menstruatie aan. Hoe later deze zich vertoond, zooveel te waarschijnlijker is het, dat ook het tijdstip van den hoogsten bloei later in zal treden.

Een ander uitgangspunt 0111 de meerdere of mindere ontwikkeling van het lichaam te beoordeelen, hebben wij in de proporties.

Bij pasgeboren meisjes is het hoofd betrekkelijk het grootst, zijn de ledematen het kleinst. Om de volle ontwikkeling te bereiken moet het geheele lichaam ruim driemaal grooter worden; daarbij groeit het hoofd tot tweemaal, de romp tot driemaal, de beenen tot viermaal de oorspronkelijke afmeting. Het hoofd heeft meestal reeds tegen het 13e levensjaar zijn blijvende lengte bereikt, de romp eveneens, de beenen bekomen die echter veel later. Daar nu echter het midden van het lichaam steeds lager komt te liggen naarmate de beenen langer worden, moet ook de laagste stand daarvan met den voleinden bloei samenvallen. Hoe lager dus het midden van het lichaam staat, zooveel te waarschijnlijker is het, dat men met een volwassen lichaam te doen heeft. Die laagste stand blijft echter bestaan op een tijdstip, waarop reeds de hoogste bloei verstreken is en daarom kunnen de verhoudingen ons hoogstens dienen 0111 het niet volwassen lichaam van het volwassene te onderscheiden, echter niet van dat, hetwelk dat tijdperk heeft overschreden.

Het meest zekere punt ter beslissing in deze zijn de borsten. De hoogste bloeitijd der borsten, en dus ook van het lichaam, is bereikt op het tijdstip dat de vaste omtrek daarvan door de harde klierzelve, doch niet door vetafzetting, den hoogsten top heeft bereikt.

8