is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neus te zien is. Of hij recht of gebogen is, is slechts eene individueele afwijking binnen de normale grenzen.

Ten aanzien van den vorm van den mond is reeds gezegd, dat eene goed ontwikkelde bovenlip zoodanig is, dat de twee

Fig. 4*2. Vrouwelijk hoofd met goede proporties en goed gevormd oog (Parijs).

buitenste randen in zacht klimmende lijn naar het midden stijgen, en het middelste gedeelte zich scherp afteekent (Fig. 14).

Voorts moet bij eene regelmatige vorming, het rood der lippen nauwkeurig tot onder aan den gebogen rand der lippen reiken en naar buiten smaller worden. De onderlip legt zich in een lichten, in het midden breeder wordenden boog tegen de