is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer zij goed gevormd is, moet de borstkas sterk gewelfd zijn, zoodat de ribben aan den rug bijna horizontaal, aan de zijden slechts weinig naar beneden loopen. De vorm van de borst hangt geheel af van zijn breedte en

diepte, zooals wij hieronder zullen zien.

Bij de vrouw is de borstkas over het algemeen smaller en langer dan bij den man; zij moet echter altijd zóó gebouwd zijn, dat de hoek. gevormd dooiden ondersten rand der ribben, bijna een rechte hoek is.

Die hoek is grooter bij de tonvormige borstkas van asthmatische personen, dikwijls veel kleiner bij lieden met een teringachtig voorkomen en bij misvorming door te sterk rijgen.

De daardoor voortgebrachte misvormingen van den romp zijn reeds in beeld gebracht.

Nog duidelijker is de misvorming van het skelet in fig. 44. Hier is aan beide zijden tusschen de zwevende ribben slechts eene nauwe spleet met een zeer scherpen hoek te zien. Een blik ter vergelijking met fig. 32 is voldoende om liet verschil op te merken.

De schouderstreek is niet _

lM«»\ 44. Geraamte van een (le borstkas illleeil in de keel- 25-jarig* meisje, door rijgen misvormd groeve door de gewrichten (volgens Rudinger).

der beide sleutelbeenen verbonden. Deze en het borstbeen zijn de eenige beenderen, die in hunne volle lengte vlak onder de huid liggen.

Aan het ondereinde is de wervelkolom door liet heiligbeen