is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne grenzen door de weeke deelen, welke ze bedekken, bij het levend lichaam moeilijk te voelen.

Echter hebben wij toch door het skelet eene reeks vaste punten,

die ons ter beoordeeling van den uitwendigenvorm te stade komen.

Behalve het beenderenstel zijn het de spieren en verder de vetlaag onder de huid, die den vorm van den romp bepalen.

Fig. 45 vertoont de spieren van den vrouwelijken romp van voren gezien.

Daaruit blijkt, dat de bovenste spierlaag in drie groepen verdeeld is. Vooreerst die spieren, welke te samen den buik van voren en ter zijde afsluiten ; dan diegene, welke van voren en van achteren, van boven en van onderen naar den schouder toe trekken; en ten slotte de spieren der heupen.

Van deze drie groepen vormt de eerste de verbinding tusschen de borstkas en liet bekken.

Terwijl de tweede alle v. „ . . , , ,

•' riff. 4o. spierstelsel van clen vrouwe-

scherpe omtrekken tus- üjken rug.

schen de schouders, de

borst en den rug aanvult en verbindt en de grenzen van den romp niet zachte lijnen in de bovenste ledematen doet overgaan, zijn de spieren van de heup, ter zijde en van achteren door de