is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den romp in zijn geheel hebben wij dus voornamelijk te letten op: eene gelijkmatige en symmetrische ontwikkeling van het skelet, voor zooverre dat voor het oog en voor meting toegankelijk is; op grootere afmetingen van buik- en bekkenstreek in verhouding tot het bovenlijf, volgens de wetten der proportieleer; en op den invloed van het rijgen.

Een voorbeeld van een goed ontwikkelden vrouwelijken romp geeft Fig. 48.

De Ondekdeelen van den Romp.

De Borst.

De borst in ruimeren zin is het gedeelte van den romp, dat van boven door de sleutelbeenderen, van onderen door den rand der ribben wordt besrrensd.

i,.. , l i." fig. ik.

Bil de vrouw draagt zn ,, . , .. .

«' c» .1 Uoed gevormde vrouwelijke romp.

twee verhevenheden,

de zwellende melkklieren, de borsten in engeren zin, de schoonste der secundaire vrouwelijke geslachtskenmerken. I'il hare gesteldheid kan men gewichtige gevolgtrekkingen maken, niet slechts ten aanzien van de borst, maar ook van het geheele lichaam.